Wydarzenia

03.112017

Nowe technologie poszukiwawcze dla zrównoważonego pozyskiwania surowców mineralnych (projekt SmartExploration)

Instytut Geofizyki jest partnerem w koordynowanym przez Uniwersytet w Uppsali 3-letnim projekcie SmartExploration, który właśnie uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu H2020

Międzynarodowe konsorcjum 27 instytucji naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz operatorów kopalni będzie rozwijało innowacyjne technologie geofizyczne w celu efektywniejszego poszukiwania złóż surowców mineralnych krytycznych dla europejskiej gospodarki. 
Projekt koncentruje się przede wszystkim na opracowaniu efektywnych-kosztowo, przyjaznych dla środowiska narzędzi i metod badań geofizycznych, w trudnych warunkach geologicznych, aby sprostać stale rosnącym w górnictwie wymaganiom społecznym (akceptacja społeczna) i kwestiom środowiskowym, a także skrócić czas od poszukiwań do produkcji. Obniżenie kosztów poszukiwań może mieć ogromne konsekwencje dla wskaźników rozwoju i zrównoważonej podaży surowców w Europie.
Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki:
  • opracowaniu nieinwazyjnych instrumentów i narzędzi badawczych, obejmujących systemy geofizyczne oparte na modułach powietrznych, powierzchniowych, wiertniczych i kopalnianych;
  • wyznaczeniu nowych celów poszukiwawczych dzięki podejściu multidyscyplinarnemu i zintegrowanemu; 
  • rozwinięciu nowatorskich metod przetwarzania dotychczas pomierzonych danych. (prof. M.Malinowski)
 

Prowadzone projekty

  • chihe