Wydarzenia

10.102017

Inauguracja roku akademickiegio 2017/2018

Instytut Geofizyki PAN wzbogacił się dziś o 5 nowych doktorantów, w 4 Zakładach Naukowych.

Uroczystej inauguracji dokonała Pani Dyrektor prof. Beata Orlecka-Sikora, następnie doktoranci złożyli przysięgę w obecności pozostałych członków Dyrekcji oraz licznie zgromadzonych gości. Jak tradycja nakazuje, młodzi adepci geofizyki odebrali też indeksy. Spotkanie prowadził prof. Mariusz Białecki- kierownik Studiów Doktoranckich. Pani Anna Wielgopolan, z Działu Zarządzania Projektami, podzieliła się wiedzą w zakresie Finansowania projektów naukowo-badawczych. O naukowy charakter uroczystości zadbał prof. Piotr Głowacki z Zakładu Badań Polarnych i Morskich, który zaprezentował wykład inauguracyjny pt."Tajemnicze wnętrza lodowców z perspektywy geofizyka" 

Życzy sukcesów w karierze naukowej

  • prof. Beata Orlecka-Sikora- Dyrektor IGF PAN

    prof. Beata Orlecka-Sikora- Dyrektor IGF PAN

  • prof. Mariusz Majdański- Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

    prof. Mariusz Majdański- Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

  • prof. Mariusz Białecki- Kierownik Studiów Doktoranckich

    prof. Mariusz Białecki- Kierownik Studiów Doktoranckich

Prowadzone projekty

  • chihe