Wydarzenia

12.052017

IGF PAN jednym z czołowych partnerów w konsorcjum interact

INTERACT to międzynarodowa sieć współpracy, do której należą instytucje naukowe zajmujące się badaniami polarnymi oraz polarne stacje badawcze.

Projekt „International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic” (Międzynarodowa Sieć ds. Przyrodniczych Badań i Monitoringu w Arktyce) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, numer umowy 730938. W latach 2011 – 2014 została zrealizowana I faza projektu. Obecnie ruszyła jego II faza, zaplanowana na lata 2017 – 2020.

Do sieci INTERACT należy 47 instytucji naukowych z 18 krajów (z Europy, Azji, Ameryki Północnej) oraz 79 stacji polarnych zlokalizowanych głównie w Arktyce, a kilka w obszarach wysokogórskich Europy i Azji. Koordynatorem projektu jest Lunds Universitet ze Szwecji.

Najważniejszymi zadaniami projektu INTERACT są:

  • zacieśnianie współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi oraz stacjami badawczymi zlokalizowanymi w Arktyce oraz na obszarach wysokogórskich półkuli północnej;
  • zwiększenie dostępności infrastruktury stacji polarnych dla naukowców z całego świata  poprzez program Transnational Access (możliwość pobytu na stacjach, pobór próbek i danych na zlecenie, zdalny dostęp do danych);
  • udoskonalanie funkcjonowania arktycznych stacji badawczych dzięki forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy kierownikami stacji (oraz ekspertami z dziedziny organizacji i logistyki badań polarnych);
  • zwiększenie dostępności danych pochodzących z monitoringu środowiska prowadzonego na stacjach polarnych dzięki ujednoliceniu systemu zbierania, archiwizacji i udostępniania danych;
  • edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat Arktyki m.in. poprzez przygotowanie i bezpłatne udostępnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli;
  • uruchomienie systemu wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach przyrodniczych w Arktyce (tzw. red phone).

Szeroka i ścisła współpraca stacji oraz instytucji naukowych, a także jej duży przestrzennie zasięg i międzynarodowy charakter, przyczynią się do ułatwienia identyfikacji, zrozumienia oraz prognozowania zmian środowiskowych zachodzących w obszarach polarnych w skali całej Arktyki.(W.Piotrowski)

Prowadzone projekty

  • chihe