Wydarzenia

05.042017

Strategia badawcza, regulacje prawne oraz działania zespołów projektowych

To tematyka, która zdominowała II spotkanie projektu EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej w siedzibie IGF PAN w Warszawie.

Do strategicznego zarządzania projektem EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO; Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI, powołano Radę, w której skład weszli przedstawiciele najwyższych władz wszystkich Konsorcjantów.

Rada Projketu:

 • dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN – Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN,
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr – Dyrektor Naczelny Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG –  Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa,
 • Katarzyna Kowalik – Główna Księgowa Instytutu Geodezji i Kartografii,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński - Prorektor ds. naukowych, Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Piotr Bojarski - Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Rada projektu zaopiniowała oficjalnie Panią dr Dorotę Olszewską (IGF PAN), na Kierownika Projektu i dr hab. Beatę Górkę -Kostrubiec (IGF PAN) na Zastępcę Kierownika Projektu oraz zatwierdziła skład i zadania zespołu projektowego. Poza tym omówiono kwestie przygotowania Regulaminu Dostępu do Infrastruktury Badawczej oraz ustalenia zasad udzielania i wykonywania prac przez Konsorcjantów na wspólnej Infrastrukturze Badawczej.

Równolegle trwały obrady przedstawicieli poszczególnych zespołów: realizujących Zadania merytoryczne, ds. promocji oraz IT. Program obrad obejmował m.in.                         prezentacje mgr. inż.Tomasza Szepieńca – ACK Cyfronet AGH – „Platforma IS-EPOS jako punkt startowy platformy badawczej” oraz dr. hab. Grzegorza Lizurka- IGF PAN – „CIBIS a platforma IS-EPOS – formaty danych, metadane i kontrola jakości”. Plan pomiarów w Zadaniu 9 Projektu EPOS-PL przedstawił dr inż. Andrzej Kotyrba- GIG.

W ramach projektu powstanie infrastruktura badawcza EPOS-PL- wielowarstwowa, multidyscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone są dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi, do których dostęp zapewniony jest poprzez stronę web wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami. 

 

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

 • Fot. DPiPN

  Fot. DPiPN

Prowadzone projekty

 • chihe