Z życia Zakładu

LISTOPAD 2017

 • W dniu 07.11.2017 odbyło się seminarium Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki podczas którego dr hab. Krzysztof Kochanek przedstawił wystąpienie pt.: "Błąd estymatorów największej wiarygodności kwantyli powodziowych obliczonych wyłącznie przy wykorzystaniu danych historycznych".
 • W dniu 14.11.2017 odbyło się seminarium Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki podczas którego dr inż. Iwona Kuptel-Markiewicz przedstawiła wystąpienie pt.: "Błąd estymatorów największej wiarygodności kwantyli powodziowych obliczonych wyłącznie przy wykorzystaniu danych historycznych".
 • W dniu 21.11.2017 odbyło się seminarium Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki podczas którego dr inż. Ewa Bogdanowicz przedstawiła wystąpienie pt.: "Asymptotic standard error of annual maximum flow quantile estimated by means of seasonal and multi-model approaches".

PAŹDZIERNIK 2017

 • W dniu 11.10.2017 odbyło się seminarium Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki podczas którego dr inż. Magdalena Mrokowska przedstawiła wystąpienie pt.: "Transport cząstek stałych w śrdowisku wodnym".

WRZESIEŃ 2017

 • W dniu 3 września, w wieku 80 lat zmarł prof. Witold G. Strupczewski, jeden z najbardziej znanych polskich hydrologów, współtwórca Pracowni Systemów Hydrologicznych w Instytucie Geofizyki PAN, w którym pracował ponad 45 lat. Był cenionym wykładowcą, autorem stu kilkudziesięciu cenionych publikacji naukowych. Był przedstawicielem Polski w UNESCO oraz wielu projektach międzynarodowych. Członek rad i stowarzyszeń naukowych. Alpinista. Mądry, skromny, dobry człowiek, który uczył się przez całe swoje życie i tę wiedzę chętnie przekazywał innym. Zawsze zostanie w naszej pamięci...

 • W dniach 21-22 września 2017 odbyła się miedzynarodowa konferencja IAHS-STAHY 2017 Workshop (International Association of Hydrological Sciences -Statistics in Hydrology working group), która zgromadziła ekspertów z zakresu zastosowań metod statystystycznych w hydrologii.W Konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników z kilkunastu krajów, wygłoszono 3 zaproszone wykłady oraz 31 prezentacji. Z ramienia Instytut Geofizyki organizatorami konferencji byli dr. hab. Krzysztof Kochanek oraz dr Iwona Kuptel-Markiewicz. (www.stahy2017.org)
 • Spośród pracowników zakładu, prezentacje na konferencji IAHS-STAHY 2017 Workshop wygłosili:
 1. prof. Renata Romanowicz:"Climate change impact on hydrological processes at a catchment scale"
 2. dr Ewa Bogdanowicz: "Asymptotic standard error of annual maximum flow quantile estimated by means of seasonal approach"
 3. dr Iwona Kuptel-Markiewicz: "Towards improvement of stability of flood quantile assessments"
 4. dr hab. Krzysztof Kochanek: "Bias of Maximum Likelihood Estimates of Flood Quantiles Based Completely on Historical Flood Records"
 5. mgr Joanna Doroszkiewicz: "The influence of the length of projection periods on reliability of inundation area quantiles"

MAJ 2017

 • W dniach 23-26 maja 2017 odbyła się 36. Międzynarodowa Szkoła Hydrauliki (XXXVI International School of Hydraulics), która zgromadziła ekspertów z zakresu hydrodynamiki środowiskowej. Tematem wiodącym Szkoły były interdyscyplinarne badania obejmujące zagadnienia przepływu i transportu masy w kanałach otwartych. W Szkole wzięło udział 68 uczestników z 13 krajów, wygłoszono 7 zaproszonych wykładów, 30 prezentacji oraz 7 posterów. Głównymi organizatorami konferencji byli dr inż. Monika Kalinowska oraz prof. Paweł Rowiński. (www.sh.igf.edu.pl/index.php)

MARZEC 2015

 • W dniu 12.03.2015 odbyło się seminarium Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki podczas którego dr inż. Magdalena Mrokowska przedstawiła wystąpienie pt.: "Transport rumowiska wleczonego w warunkach nieustalonego przepływu wody – wyniki eksperymentów laboratoryjnych".
 • W dniach 5-6 marca, w Instytucie Geofizyki PAN, odbyło się spotkanie mające na celu sformułowanie głównych zagadnień badawczych, przygotowywanego wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, Uniwersytetem Śląskim oraz Politechniką w Madrycie, projektu naukowego. Spotkanie zorganizowali, przy wsparciu środków KNOW, dr Robert Bialik oraz dr Michał Pętlicki. Celem projektu ma być prowadzenie badań hydro-glacjologicznych na Wyspie Króla Jerzego, w archipelagu Szetlandów Południowych. W spotkaniu udział wzięli: Francisco Navarro, członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych, dr Małgorzata Błaszczyk (UŚ), dr Dariusz Puczko (IBB PAN) oraz z Instytutu Geofizyki PAN, poza organizatorami, dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN, dr Bartłomiej Luks oraz w częściach oficjalnych prof. Paweł Rowiński.

LISTOPAD 2014

 • Udział prof. Renaty Romanowicz w 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014), Abu Dabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wygłoszony referat: "Flood risk assessment using direct simulation of annual maximum flows – the Warsaw reach of the river Vistula case study".
 • Udział dr Iwony Kuptel-Markiewicz w 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014),, Abu Dabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wygłoszony referat: "Application of multimodel approach to determining the characteristics of high waters".
 • Udział dr. hab. Krzysztofa Kochanka w 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014), Abu Dabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wygłoszony referat: "The moments estimation of Pearson Type 3 by modified weighted function: A handy tool or just curiosity?".
 • Udział prof. Witolda Strupczeskiego w 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014), Abu Dabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Współautorstwo dwóch referatów.
 • Udział dr Marzeny Osuch w 6th EGU Leonardo Conference of the Hydrological Cycle (HYPER Droughts)", Praga, Czechy. Wygłoszony referat: "Spatio-temporal drought analysis under varying climatic conditions". Współautorstwo posteru: "Impact of climate change on drought in Poland".
 • Dr Robert Bialik otrzymał w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - SONATA, projekt badawczy pt. "Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej" Ogólnym celem powyższego projektu jest znaczna poprawa zrozumienia podstawowej fizyki transportu niekohezyjnego rumowiska w rejonie dolin rzecznych, w których występuje roślinność wodna oraz określenie związków między biomechanicznymi właściwościami roślin wodnych i przepływem turbulentnym wody w skali pojedynczej rośliny. W ramach projektu planowane jest stworzenie w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki stanowiska laboratoryjnego do analizy wytrzymałości materiałów oraz zbudowanie platformy pomiarowej, która będzie wykorzystywana w pomiarach prędkości wody w środowisku naturalnych.

PAŹDZIERNIK 2014

 • W dniach 21-22 października, Dr Robert Bialik wziął udział w VII Raciborskich Dniach Nauki i Techniki, podczas których wygłosił prezentację pt. "Komu potrzebny jest tlen w rzekach i skąd się w nich bierze".

 • W dniu 2 października w Instytucie odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Do Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki dołączyła doktorantka: mgr Joanna Sziło, która w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych, będzie pod opieką prof. Jarosława Napiórkowskiego oraz dr. Roberta Bialika, wykonywała swoją pracę doktorską. Proponowany temat pracy to: "Sezonowa dynamika zmienności temperatury oraz procesów sedymentacyjnych w rzekach i jeziorach polarnych".

WRZESIEŃ 2014

 • Udział dr Magdaleny Mrokowskiej w konferencji River Flow 2014, Lozanna, Szwajcaria. Referat wygłoszony podczas Master Class: "Resistance to flow under flood conditions”. Prowadzenie sesji: “Risk mitigation and assessment in river basins”.
 • Udział dr. Roberta Bialika w konferencji River Flow 2014, Lozanna, Szwajcaria. Uczestnictwo w spotkaniu założycielskim Sediment Mechanics Group "SedMech" zrzeszającej specjalistów ze Świata zajmujących się transportem rumowiska rzecznego. Ponadto, uczestnictwo w Master Class "Mechanics of sediment transport" oraz współautor wystąpienia konferencyjnego: "Turbulent flow over fast moving dunes: improved method for studies in natural steams".
 • Udział dr Moniki Kalinowskiej w konferencji River Flow 2014, Lozanna, Szwajcaria. Wygłoszony referat: "Modeling of the spread of thermal pollution in rivers with limited data".
 • Udział prof. Renaty Romanowicz w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, Warszawa, Polska. Wygłoszony referat: "Stochastyczny system symulacyjny transformacji fali wezbraniowej na odcinku pomiędzy Zawichostem a Warszawą".
 • Udział prof. Witolda Strupczewskiego w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, Warszawa, Polska. Prowadzenie sesji: "Sezony hydrologiczne, niżówki i niedobory".
 • Udział prof. Jarosława Napiórkowskiego w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, Warszawa, Polska. Prowadzenie sesji: "Opady maksymalne".
 • Udział dr Iwony Kuptel-Markiewicz w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, Warszawa, Polska. Wygłoszony referat: "W sprawie dokładności i stabilności oszacowań prawdopodobnych przepływów maksymalnych".
 • Udział dr. hab. Krzysztofa  Kochanka w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, Warszawa, Polska. Wygłoszony referat: "Wpływ informacji o największej historycznej powodzi na dokładność oszacowania górnych kwantyli rozkładów dwuparametrowych".
 • Udział dr Marzeny Osuch w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, Warszawa, Polska. Wygłoszony referat: "Ocena wpływu zmian klimatu na zasoby wodne - wyniki z projektu KLIMADA".

Sierpień 2014

 • W sierpniu oraz wrześniu w Zakładzie dwumiesięczną praktykę odbyła pani Magdalena Ścibor, studentka kierunku Geofizyka na Uniwersytecie Śląskim. Wynikiem praktyki jest realizacja przez panią Ścibor, pod opieką prof. Pawła Rowińskiego oraz dr Roberta Bialika pracy magister pt. „Pole prędkości przepływu i morfologia dna meandrów rzeki nizinnej. W ramach praktyki wykonano eksperymenty na rzekach Mienia oraz Wilga.

LIPIEC 2014

 • Udział dr Magdaleny Mrokowskiej w International HYDRALAB IV Final Meeting, Laboratorio Engenharia de Civil, Lizbona (Portugalia), jako zaproszony młody naukowiec; udział w warsztatach “Young Scientist Workshop on science communication”.

Czerwiec 2014

 • Udział prof. Witolda Strupczewskiego w  2nd Hydrology, Ocean and Atmosphere Conference - HOAC 2014, Pekin, Chiny. Wygłoszony referat: "On return period of the largest historical flood".
 • Udział dr. hab. Krzysztofa Kochanka w  2nd Hydrology, Ocean and Atmosphere Conference - HOAC 2014, Pekin, Chiny. Wygłoszony referat: "Flood risk for embanked rivers".
 • Udział dr Iwony Kuptel-Markiewicz w  2nd Hydrology, Ocean and Atmosphere Conference - HOAC 2014, Pekin, Chiny. Wygłoszony referat: "Aggregation methods in flood frequency analysis".

 • Udział dr. hab. Krzysztofa Kochanka w konferencji Polsko-Vietnamskiej - PolViet (1st International Conference-Scientific-Research Cooperation between Vietnam and Poland), Akdaemia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska. Wygłoszony referat: "Potential applicability of geophysical methods of the assessment and control of groundwater contaminated by surface waters"
 • Rozpoczęscie pracy przez dr Ewę Bogdanowicz w ramach projektu CHIHE "Climate change impact on hydrological extremes".

Prowadzone projekty

 • chihe