Zespół ds. Komunikacji Naukowej i Edukacji

DR AGATA GOŹDZIK

tel. + 48 22 6915 650
email: agata.gozdzik@igf.edu.pl

MGR KAROLINA CHODZIŃSKA

tel.: +48 22 6915-827
e-mail: kbranicka@igf.edu.pl

MGR ANNA WIELGOPOLAN

tel.: +48 22 6915-829
e-mail: awielgopolan@igf.edu.pl

Prowadzone projekty