Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Zapraszają na publiczne obrony rozpraw doktorskich:


 

Mgr. Mariusza Burzyńskiego

która odbędzie się  w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

Paleomagnetyzm, własności magnetyczne oraz petrografia skał meta-magmowych Zachodniego Spitsbergenu”

 

Promotor:           prof. dr hab. Marek Lewandowski                Instytut Geofizyki PAN

Promotor

pomocniczy:       dr Krzysztof Michalski                                  Instytut Geofizyki PAN         

 

Recenzenci:       prof. dr hab. Stanisław Mazur                      Instytut Nauk Geologicznych PAN

               prof. dr hab. Jerzy Nawrocki                        Państwowy Instytut Geologiczny

                                                                                     Państwowy Instytut Badawczy

 


Mgr. Joanny Ćwiąkały

 

która odbędzie się  w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geofizycznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjørnhamna i Hansbukta, Hornsund, południowy Spitsbergen”.

 

Promotor:           dr hab. Witold Szczuciński ,prof. UAM       Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

                                                                                                    w Poznaniu Promotor

pomocniczy:       dr Mateusz Moskalik                                      Instytut Geofizyki PAN         

 

Recenzenci:       prof. dr hab. Marek Zajączkowski                  Instytut Oceanologii PAN

 

    prof. dr hab. Stanisław Rudowski              Instytut Morski w Gdańsku

 


Z pracami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

 

Prowadzone projekty

  • chihe