Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 
Dyrekcja oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
uprzejmie informują, że:
dnia 17 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00
w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Jacka Trojanowskiego
Temat rozprawy doktorskiej:
Advanced migration and filtration techniques for microseismic data
 
Promotor: 
Dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Kopromotor:
Dr Leo Eisner, Seismik s.r.o.
Recenzenci: 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia
Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr  Andreas Wuestefeld, NORSAR, Norwegia
 
Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, pokój nr 6 w godzinach 9:00 -15:00
Streszczenie rozprawy oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 

 

Prowadzone projekty

  • chihe