Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dyrekcja oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

uprzejmie informują, że:

dnia 8 marca 2019 roku o godz. 12:30

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Igi Sandry Szczepaniak – Wnuk

Temat rozprawy doktorskiej:

„Badania zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów rzeki Wisły na wybranych jej odcinkach z zastosowaniem metod magnetycznych”

Promotor:                          Dr hab. Beata Górka – Kostrubiec, prof. PAN, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Promotor pomocniczy:      Dr Sylwia Dytłow, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:                      Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława

                                          Staszica w Krakowie

     Dr hab. Beata Łuczak – Wilamowska, Uniwersytet Warszawski

 

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, pokój nr 6 w godzinach 9:00 -15:00

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

 

Prowadzone projekty

  • chihe