Wydarzenia

07.102021

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 6 października 2021 roku, zmarła prof. dr hab. inż. Renata Julita Romanowicz

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Prof. dr hab. inż. Renaty Julity Romanowicz wybitnego, ogromnie cenionego w kraju i zagranicą geofizyka-hydrologa, pracownika naukowego Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN, wieloletniego sekretarza Komitetu Geofizyki PAN, członkinię Stowarzyszenia Hydrologów i Klimatologów Polskich, edytora tematycznego Journal of Hydrological Sciences oraz Acta Geophysica. 

Pani Profesor Romanowicz współpracowała z licznymi ośrodkami badawczymi na świecie i kierowała wieloma międzynarodowymi projektami naukowymi. Była znamienitą nauczycielką akademicką, głęboko zaangażowaną w rozwój swoich doktorantów i współpracowników. Zainteresowania naukowe Pani Profesor skupiały się m.in. na wpływie zmian klimatu na przepływy ekstremalne i zasoby wodne w skali zlewni, na zastosowaniu nieliniowych transformacji zmiennych w hydrologii, analizie stochastycznej zmiennych środowiskowych, zastosowaniu metod opartych o stochastyczne funkcje przejścia do modelowania procesów hydrologicznych.

W osobie Pani Profesor tracimy Wielkiego Naukowca, Oddanego Pracownika oraz Życzliwą Koleżankę.

Cześć Jej Pamięci!