Wydarzenia

13.072021

Artykuł dr. Andrzeja Górszczyka z wyróżnieniem Editor's Highlight na EOS.org

Z taką forma uznania spotyka się zaledwie 2% artykułów (AGU Publications)

Jak wyjaśnia główny autor dr Andrzej Górszczyk z Zakładu Obrazowania Geofizycznego: osnową prowadzonych badań (we współpracy z naukowcami z Universite Grenoble Alpes oraz Geoazur we Francji i JAMSTEC w Japonii) jest inwersja pełnego pola falowego (full-waveform inversion FWI) oraz jej zestawienie z morskimi danymi sejsmicznym rejestrowanymi przez sejsmometry denne (ocean-bottom seismometers OBS) podczas aktywnych eksperymentów sejsmicznych. W odróżnieniu od klasycznych technik opartych na inwersji czasu przebiegu fali, FWI podnosi rozdzielczość obrazowania co pozwala na dokładną interpretację ośrodków geologicznych. 
Warunkiem koniecznym dla prawidłowego zastosowania FWI jest wyprowadzenie odpowiednio dokładnego modelu startowego ośrodka. Jest to jednocześnie jedna z głównych trudności w praktycznym zastosowaniu FWI. Rozdzielczość modelu startowego jest podnoszona podczas inwersji na podstawie różnicy między danymi polowymi a danymi symulowanymi w tym modelu. Różnica ta określa tzw. funkcję celu (objective function, misfit function, cost function...). We wspominej pracy autorzy opisali jak stosując nowatorską funkcję celu opartą na zagadnieniu transportowym (optimal transport OT) można w praktyce stosować FWI bez konieczności czasochłonnego budowania dokładnego modelu startowego. Swoje podejście poparli zastosowaniem realistycznych danych syntetycznych oraz danych rzeczywistych ze strefy subdukcji Nankai Trough w Japonii. 
Zdaniem dr. Górszczyka: (...) otwiera to nową perspektywę dla praktycznych zastosowań FWI do danych OBS i miejmy nadzieję przyszłych ekscytujących odkryć geologicznych. 
Współautorami pracy są Romain Brossier i Ludovic Metivier z konsorcjum SEISCOPE z Universite Grenoble Alpes.
 
  • Comparison of data fits for a) initial and b) recovered models. Observed data are shown in black whereas predicted data from the two models are shown in blue/red. Credit: Górszczyk et al. [2021], Figure 4.
Source: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

    Comparison of data fits for a) initial and b) recovered models. Observed data are shown in black whereas predicted data from the two models are shown in blue/red. Credit: Górszczyk et al. [2021], Figure 4. Source: Journal of Geophysical Research: Solid Earth