Wydarzenia

09.092020

NABÓR WNIOSKÓW NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY SIECI INTERACT W LATACH 2021 – 2022

Informujemy, że sieć INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic) ogłosiła nabór wniosków na wykorzystywanie infrastruktury stacji badawczych zrzeszonych w ww. sieci (w tym do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, jak również do innych stacji położonych w Europie, Rosji i Ameryce Płn. związanych z badaniami i monitoringiem Arktyki).

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem 2021 r., a marcem 2022 r. 
Termin składania wniosków upływa w dniu 15 października 2020 roku. Szczegóły dotyczące konkursu można uzyskać pod poniższym linkiem: https://eu-interact.org/interact-trans-national-access-call-is-open-until-15th-october/  lub poprzez bezpośredni kontakt z p. Heli Niittynen (heli.niittynen@oulu.fi). 
Jednym z warunków uzyskania finansowania jest korzystanie z infrastruktury należącej do innego kraju niż ta, z którego pochodzi osoba aplikująca. Oznacza to, że naukowcy z Polski nie mogą aplikować o sfinansowanie dostępu do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, mogą to natomiast robić naukowcy z zagranicy. 
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o konkursie Państwa kolegom i współpracownikom z instytucji naukowych z zagranicy (treść informacji w wersji angielskiej). Być może zachęci ich to do skorzystania z oferty dostępu do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. 
Państwa z kolei zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi udostępnianymi  stacjami (stations available in the call) mając nadzieję na aktywny udział polskiego środowiska naukowego w tym konkursie. 

Prowadzone projekty