Wydarzenia

24.042015

Prof.dr hab.Paweł Rowiński wiceprezesem PAN

Dyrektor naszego Instytutu został wybrany na kadencję 2015-2018, podczas 129. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, w dniu 23 kwietnia 2015 r.

Na funkcję wiceprezesów wybrani zostali również: prof.  Stanisław Czuczwar, czł. koresp. PAN z Wydziału V Nauk Medycznych PAN, prof. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof.  Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Prof.dr.hab.Paweł Rowiński

Prowadzone projekty

  • chihe