Wydarzenia

29.042019

Współpraca z Państwem Środka przypieczętowana dwoma projektami

W gronie laureatów pierwszego konkursu SHENG znaleźli się prof. Renata Romanowicz i prof. Michał Malinowski

Celem projektu Prof. Renaty Romanowicz z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki, Wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy (transformację suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną) i podatność na suszę jest badanie bezpośrednich i pośrednich przyczyn suszy oraz procesów kierujących transformacją suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną dla celów zrównoważonej gospodarki wodą i przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce i w Chinach. 
Z kolei prof. Michał Malinowski, szef Zakładu Obrazowania Geofizycznego, swój projekt Obrazowanie i monitoring ośrodka geologicznego z wykorzystaniem aktywnych i pasywnych danych sejsmicznych oraz pełnej formy falowej, podsumowuje: Projekt o akronimie FULLIMAGE będzie realizowany we współpracy z grupą prof. Haijiang Zhanga z University of Science and Technology of China w Hefei (http://earthquake.ustc.edu.cn/en/index.php). Naszym celem jest wypracowanie metod, które pozwolą na jak najlepsze obrazowanie strukturalne ośrodka geologicznego w różnych skalach, także uwzględniając zmiany czasowe powstające np. w wyniku działalności człowieka (stymulacja hydrauliczna złoża, eksploatacja podziemna) lub procesów naturalnych (osuwiska, wulkanizm, trzęsienia ziemi). Chcemy tym samym zmaksymalizować informację o własnościach fizycznych ośrodka, jaką niesie za sobą rejestrowany sejsmogram  – generowany zarówno przez źródła aktywna, jak i pasywne, a także z będący zapisem szumu sejsmicznego. 
SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys. Pierwsze polsko-chińskie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania w konkursie SHENG rozpoczną się już w czerwcu 2019 r.W ramach konkursu SHENG wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na polsko-chińskie badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych. Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach, przy czym nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej (źródło NCN)

 

  • prof. Renata Romanowicz, fot. AZ

    prof. Renata Romanowicz, fot. AZ

  • prof. Michał Malinowski, fot. AZ

    prof. Michał Malinowski, fot. AZ

  • fot. AZ

    fot. AZ

Prowadzone projekty