Wydarzenia

11.042019

Błyskotliwa kariera naukowa, ogromny dorobek, kilkaset imponujących publikacji, międzynarodowe uznanie: rzadko zdarza się biografia tak niezwykła i bogata.

Ale niezwykły jest jej bohater, dzisiejszy jubilat, obchodzący 90 urodziny prof. dr hab. Roman Teisseyre

Wybitna postać, niekwestionowany nestor polskiej geofizyki, światowej klasy badacz specjalizujący się w fizyce wnętrza ziemi, Profesor Teisseyre pochodzi z lwowskiego rodu naukowców i badaczy o długiej tradycji. Wśród przodków Profesora wymienić można Wawrzyńca, który za badania naukowe i udział w odkryciu złóż ropy naftowej został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Rumunii – Orderem Oficera Korony Rumuńskiej, nadanym mu przez samego króla.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć Profesora. Opracował m.in. dyslokacyjną teorię trzęsień ziemi, która wyjaśniła, co dokładnie dzieje się w hipocentrum, wprowadził do sejsmologii mikromorficzny opis ośrodka, co umożliwiło mu wykazanie istnienia fal i deformacji skrętnych towarzyszących trzęsieniom (pierwsza w świecie rejestracja fal rotacyjnych), które weszły na stałe w zakres fizyki Ziemi, jest autorem oryginalnych metod badania wstrząsów górniczych, stosowanych  na co dzień w przemyśle węglowym i miedziowym Polski.  W uznaniu dorobku naukowego Roman Teisseyre otrzymał szereg prestiżowych wyróżnień i nagród. m.in. został odznaczony Orderem Polonia Restituta, Sztandarem Pracy Republiki Wietnamu; nagrodzony Nagrodami Wydziału VII PAN, Sekretarza PAN; Prezesa Rady Ministrów, w 2004 uhonorowano go godnością  doktora honoris causa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Profesor Roman Teisseyre od 1953 roku związał się z zupełnie nowym wówczas Instytutem Geofizyki PAN. Zorganizował tu Zakład Sejsmologii, następnie Zakład Dynamiki Wnętrza Ziemi. W latach 1960–1970 i 1972– –1989 był zastępcą dyrektora Instytutu, natomiast od 1970–1972 – dyrektorem Instytutu. Jest inicjatorem Dolnośląskiego Obserwatorium Geofizycznego w Książu.

Profesor Roman Teisseyre to nie tylko wybitna postać polskiej nauki, ale również godny kontynuator długich patriotycznych rodzinnych tradycji. Rodzina Teissere wywodzi się z Francji; z ogarniętego rewolucją Paryża uciekła wdowa po ściętym oficerze gwardii królewskiej z kilkuletnim synem Ludwikiem Stanisławem, by w Krakowie dać początek Teisseyre’om - Polakom, wkrótce zasłużonym Polsce działalnością niepodległościową. Profesor Roman Teisseyre podczas powstania warszawskiego walczył pod pseudonimem „GROM” – był starszym strzelcem w plutonie 257 zgrupowania „Żmija” na Żoliborzu. Został uhonorowany Krzyżem Oficerskim, Komandorskim, Krzyżem Powstania Warszawskiego oraz Medalem Instytutu Geofizyki PAN im. prof. A.Dziewońskiego.

Wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze!

  • prof. dr hab. Roman Teisseyre

    prof. dr hab. Roman Teisseyre

Prowadzone projekty

  • chihe