Wydarzenia

04.022015

I Posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji

W dniu 4 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego składu Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, w kadencji 2015-2018.

Na posiedzeniu odbyło się uroczyste wręczenie nominacji Członkom Rady Naukowej przez Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr. hab.  Marka Chmielewskiego. 
Przewodniczącym Rady Naukowej został Prof.dr hab. Marek Lewandowski. Na Zastępców Przewodniczącego zostali wybrani Prof. dr hab. Renata Romanowicz oraz Prof.dr hab. Szymon Malinowski. Funkcję Sekretarza Rady Naukowej pełnić będzie Dr. hab. Mariusz Białecki, prof. PAN, natomiast na Zastępcę wybrano mgr Annę Adamczyk.  

Wszystkim Członkom Rady Naukowej serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w podejmowaniu trafnych decyzji na rzecz dalszego rozwoju Instytutu Geofizyki PAN.

Prowadzone projekty

  • chihe