Wydarzenia

29.102018

Debaty oksfordzkie w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, czyli start kolejnego europejskiego projektu IGF PAN

Czym jest debata oksfordzka? To subtelna sztuka prowadzenia dyskusji, pozwalająca na rywalizację z przeciwnikiem prezentującym odmienne stanowisko jedynie przy pomocy wagi argumentów. W Debatach Oksfordzkich ogromne znaczenie ma kultura dyskusji, szacunek do adwersarza, merytoryczne argumenty.

Korzyści z wykorzystania takiego narzędzia są niewątpliwe: rozwijają u młodych ludzi elokwencję, pozwalają na zdobycie doświadczenia w debatowaniu oraz przełamywanie stresu związanego z wystąpieniami publicznymi.

Instytut Geofizyki PAN jest koordynatorem rozpoczynającego się właśnie projektu ODYSSEY - Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (Oxford Debates for Youths in Science Education) współfinansowanego z programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w akcji „Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej).  To już trzeci projekt ERASMUS+ koordynowany przez IGF PAN.

We współpracy z partnerami z Estonii (Centrum Odkrywania Energii - ENERGY), Serbii (Centrum Promocji Nauki - CPN) i Grecji (Helleński Instytut retoryczny – IRESE), w ciągu 30 miesięcy powstaną materiały edukacyjne – pakiety dydaktyczne, podręcznik dla nauczyciela. Zorganizowane zostaną warsztaty, a szkoły będą mogły liczyć na wsparcie mentoringowe metodyka w przygotowaniu do finałowego Konkursu Debat. 29 i 30 października gościmy przedstawicieli naszych instytucji partnerskich w Instytucie, na spotkaniu inauguracyjnym projektu.

IGF PAN przeprowadził wśród nauczycieli przedmiotów ścisłych w Europie ankietę, dotyczącą oceny umiejętności retorycznych uczniów – aż 65% nauczycieli uważa,
że uczniowie nie potrafią wygłaszać ustnych prezentacji, a 77% zauważa u nich problemy
z argumentowaniem. Projekt ma szansę uzupełnić te luki.

Jesteśmy przekonani, że projekt przyczyni się do rozwoju umiejętności skutecznego przekonywania, poprawnej argumentacji, rozumowania i mówienia, używania środków retorycznych w wypowiedziach ustnych, mówienia zgodnego z regułami kultury języka. – wyjaśnia dr Agata Goździk, koordynator projektu ODYSSEY.

W projekcie położono szczególny nacisk na rozumowanie w naukach matematycznych i przyrodniczych, czyli rozpoznawanie zagadnień naukowych, analizowanie zjawisk przyrodniczych i technologii na podstawie wiarygodnych materiałów naukowych oraz wykorzystywanie i interpretację danych. To, co wyróżnia projekt, to wykorzystanie tematów przyrodniczych w debacie oksfordzkiej, zwyczajowo kojarzonej wyłącznie z tematami politycznymi lub społecznymi – podkreśla Agata Goździk.

Projekt ODYSSEY wpisuje się w koncepcję otwartej edukacji oraz proponuje innowacyjne praktyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i form komunikacji. Innowacyjny charakter ma również wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT w celu nawiązania przez szkoły bezpośrednich relacji z ośrodkami naukowymi w różnych krajach europejskich.

Kontakt w sprawie projektu: edukacja@igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty

  • chihe