Wydarzenia

08.102018

Polarnicy w stolicy, czyli doroczne spotkanie POLAR CORDEX tym razem w IGF PAN

Polar-CORDEX (Coordinated Regional Downscaling Experiment - Arctic and Antarctic Domains) to element międzynarodowego programu naukowego, ukierunkowanego na udoskonalanie regionalnych symulacji klimatu, projekcji zmian klimatycznych, badanie ich wpływu i mechanizmów adaptacyjnych.

Naukowcy z kilkudziesięciu instytucji współpracują w zakresie modelowania klimatu z wykorzystaniem danych historycznych oraz projekcji klimatycznych w regionach polarnych - Arktyce i Antarktyce. Komputerowe modele klimatyczne wykorzystują relacje matematyczne, które pozwalają określić zależności między elementami systemu klimatycznego, i to jak system reaguje na zmiany określonych parametrów. To pozwala naukowcom przeprowadzać symulacje klimatu Ziemi, określać ich intensywność, wpływ na ekosystemy, infrastrukturę, ludzi.

Instytut Geofizyki PAN, zaangażowany w inicjatywę Polar-CORDEX, ma w tym roku zaszczyt organizować ważne, doroczne spotkanie POLAR CORDEX, które odbędzie się w dniach 17–19 października w siedzibie IGF PAN w Warszawie. Tegoroczne warsztaty zgromadzą 35 naukowców z 18 krajów.

Naukowcy będą rozmawiać o zastosowanych modelach i wynikach modelowania, a także projekcjach klimatycznych oraz ich wpływie na ekosystemy. To wspólne spotkanie naukowców zaangażowanych w inicjatywę POLAR-CORDEX będzie świetną okazją do porównania doświadczeń, a także nawiązania czy też kontynuacji współpracy międzynarodowej.

Spotkanie to organizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków  Centrum Studiów Polarnych na lata 2014–2018 KNOW, Światowego Program Badań nad Klimatem oraz Projektu Klimat i Kriosfera (CliC).

Spotkanie Polar-CORDEX jest również okazją do organizacji otwartych seminariów dla wszystkich zainteresowanych tematyką zmian klimatu. Gościem dwóch najbliższych seminariów Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN będzie wybitny meteorolog i oceanograf, profesor Flavio Justino z Universidade Federal de Viçosa (Brazylia).

Profesor Justino jest autorytetem w dziedzinie meteorologii, cyrkulacji oceanicznej, a także różnych konsekwencji zmian klimatu, w tym związanych z rolnictwem i bezpieczeństwem żywności. W 2002 roku, jako młody naukowiec, zdobył nagrodę za najlepszą pracę naukową w Helmholtz Foundation w Niemczech. Obecnie jest przedstawicielem brazylijskiego rządu w Komisji Rolnictwa i Zmiany Klimatu Światowej Organizacji Meteorologicznej oraz Głównym Ekspertem Grupy Roboczej ds. Ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych.

  • Jakie zmiany obserwujemy na półkuli północnej i południowej, jakie są różnice w przedbiegu zmian klimatycznych w różnych regionach, jaki to ma wpływ na konstruowanie modeli klimatycznych i tworzenie scenariuszy?
  • Jak zmieniające się nachylenie ziemskiej osi obrotu i kształt orbity wpływa na globalny klimat w interglacjałach? Te pytania będą tematem przewodnim dwóch seminariów 15 i 16 października:

15 października - godzina 13:00 (sala 213), temat: "On the impact of different boundary conditions on the main modes of climate variability in the SH and NH polar regions",
16 października - godzina 11:00 (sala 213) temat: "Orbital forcing and global climate in interglacial eras".

Bardzo cieszymy się z tej wizyty, która jest pokłosiem mojego uczestnictwa w 5 Sympozjum APECS-Brazylia w maju tego roku, gdzie z kolei na zaproszenie organizatorów miałem okazję opowiadać o tym, jak badania polarne mogą zachęcać uczniów do dalszego kształcenia w naukach ścisłych. - mówi dr Tomasz Wawrzyniak z Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGF PAN. Profesor Justino prezentował wtedy modelowanie zmian klimatycznych dla półkuli południowej, i zgodził się przebyć tak daleką drogę, żeby podzielić się z nami swoim doświadczeniem.

 

Seminarium ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Prowadzone projekty

  • chihe