Wydarzenia

08.102018

Doktorat w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr Anny Łobody

Rozprawa doktorska mgr Anny Łobody pt.„Wpływ sezonowej zmienności właściwości biomechanicznych wybranych gatunków roślin zakorzenionych w wodach płynących na opory przepływu”została przygotowana pod kierunkiem:

 • Promotor: dr hab. Robert Bialik, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN                  
 • Recenzenci:  dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dr hab. inż. Tomasz Tymiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 • fot. A.Łukanowska

  fot. A.Łukanowska

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

 • fot. A.Łukanowska

  fot. A.Łukanowska

Prowadzone projekty

 • chihe