Wydarzenia

02.102018

Doktorat w Zakładzie Fizyki Atmosfery

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr. Artura Szkopa

Rozprawa doktorska mgr. Artura Szkopa pt.  „Identyfikacja obszarów źródłowych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów parametrów fizycznych aerozoli oraz analizy statystycznej trajektorii wstecznych mas powietrza”została przygotowana pod kierunkiem:

 • Promotor: dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN, IGF PAN, Warszawa    
 • Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

Prowadzone projekty

 • chihe