Wydarzenia

04.092018

Doktorat w zakładzie geofizyki teoretycznej

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr Kamila Waśkiewicza

Rozprawa doktorska mgr Kamila Waśkiewicza pt. „Zastosowanie techniki skal czasowych do modelowania i inwersji akustycznego pola falowego”  została przygotowana pod kierunkiem:

 • Promotor: prof. dr hab. Wojciech Dębski,  IGF PAN, Warszawa
 • Promotor Pomocniczy: dr inż. Anna Franczyk, AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Leśniak, AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska;  dr hab. Dorota Mozyrska           Politechnika Białostocka, Wydział Matematyki

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 • fot. A.Łukanowska

  fot. A.Łukanowska

 • fot. A.Łukanowska

  fot. A.Łukanowska

 • fot. A.Łuknowska

  fot. A.Łuknowska

Prowadzone projekty

 • chihe