Wydarzenia

16.072018

Dwa wstrząsy w okolicach Krynicy Zdrój

W nocy z 15 na 16 lipca wystąpiły dwa wstrząsy w rejonie Krynicy Zdrój. Pierwszy o magnitudzie M2.9 wystąpił o 21:19 UTC (23:19 czasu lokalnego), drugi o M2.7 wystąpił 16.07.2018 o godzinie 1:54 UTC (3:54 czasu lokalnego).

Oba zjawiska zarejestrowano przez Polskie Stacje Sejsmologiczne w Ojcowie oraz Niedzicy i przez stacje lokalnych sieci sejsmologicznych IGF PAN.

Zjawiska te to rzadki przykład sejsmiczności w strefach o małej aktywności tektonicznej do jakich należy Polska. Naturalna aktywność sejsmiczna w naszym kraju jest niewielka. Stosunkowo największą aktywność przejawiają Karpaty, szczególnie - na Podhalu oraz w rejonie Krynicy Zdrój. W latach 1992-1Zjawiska te to rzadki przykład sejsmiczności w strefach o małej aktywności tektonicznej do jakich należy Polska. Naturalna aktywność sejsmiczna w naszym kraju jest niewielka. Stosunkowo największą aktywność przejawiają Karpaty, szczególnie - na Podhalu oraz w rejonie Krynicy Zdrój. W latach 1992-1993 w tym rejonie wystąpiło kilka odczuwalnych wstrząsów. Największe z nich o magnitudzie M3.6 i M4.0 wystąpiły 29.06.1992 i 1.03.1993. Przed i po tych wstrząsach zaobserwowano sekwencje słabych wstrząsów poprzedzających i następczych. Ostatnia aktywność sejsmiczna w okolicy Krynicy wystąpiła w 2009 roku. Najsilniejszy wstrząs o magnitudzie M2.0 wystąpił 23.10.2009.993 w tym rejonie wystąpiło kilka odczuwalnych wstrząsów. Największe z nich o magnitudzie M3.6 i M4.0 wystąpiły 29.06.1992 i 1.03.1993. Przed i po tych wstrząsach zaobserwowano sekwencje słabych wstrząsów poprzedzających i następczych. Ostatnia aktywność sejsmiczna w okolicy Krynicy wystąpiła w 2009 roku. Najsilniejszy wstrząs o magnitudzie M2.0 wystąpił 23.10.2009.

Polska leży na styku dwóch struktur tektonicznych należących do Płyty Eurazjatyckiej. Jak większość podobnych rejonów kontaktów jednostek tektonicznym, budowa takiego obszaru jest złożona. W dużym uproszczeniu, pod względem tektonicznym Polskę można podzielić na 5 głównych jednostek. Północnowschodnia część kraju – mniej więcej na wschód od linii Koszalin-Bydgoszcz-Lublin, należy do Platformy Wschodnioeuropejskiej, zwanej inaczej Prekambryjską. Południowozachodnia część – na zachód on linii Szczecin-Łódź-Przemyśl, należy do Platformy Zachodnioeuropejskiej, zwanej inaczej Paleozoiczną. Pomiędzy platformami rozpościera się strefa przejściowa zwana Strefą Tronquista-Teisseyre’a, mająca charakter obszaru dawnej kolizji obydwu platform. Od południa w Platformę Zachodnioeuropejską wcinają się Sudety, stanowiące część Masywu Czeskiego, a także orogen Karpacki. Strefa Teisseyre’a- Tornquista dochodzi do granicy orogenu karpackiego w okolicach Przemyśla, następnie wnika pod Karpaty.

 

 • Lokalizacja wstrząsów z 15 lipca 2018 o M2.9 i 16 lipca 2018 o M2.7

  Lokalizacja wstrząsów z 15 lipca 2018 o M2.9 i 16 lipca 2018 o M2.7

 • Zapis wstrząsu z 15.07.2018 M2.9 z okolic Krynicy Zdrój na lokalnych stacjach.

  Zapis wstrząsu z 15.07.2018 M2.9 z okolic Krynicy Zdrój na lokalnych stacjach.

 • Zapis wstrząsu z 15.07.2018 M2.9 z okolic Krynicy Zdrój na stacjach PLSN

  Zapis wstrząsu z 15.07.2018 M2.9 z okolic Krynicy Zdrój na stacjach PLSN

 • Zapis wstrząsu z 16.07.2018 M2.7 z okolic Krynicy Zdrój na lokalnych stacjach

  Zapis wstrząsu z 16.07.2018 M2.7 z okolic Krynicy Zdrój na lokalnych stacjach

Prowadzone projekty

 • chihe