Wydarzenia

21.062018

16th Castle Meeting - New Trends on Paleo Rock and Environmental Magnetism już za nami

Spotkanie geofizyków zajmujących się paleomagnetyzmem oraz magnetyzmem środowiskowym miało miejsce w dniach 10-16 czerwca w ECEG w Chęcinach

Ta międzynarodowa konferencja, która odbywa się co dwa lata od 30 lat w różnych miejscach Europy, została zorganizowana  przez Zespół Paleomagnetyzmu z Zakładu Magnetyzmu IGF PAN, studentów POLAR-KNOW i studium doktoranckiego IGF PAN wraz z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W konferencji wzięło udział 56 naukowców oraz 19 studentów z 20 krajów (w tym 24 osoby z Polski). W trakcie 4 dni konferencyjnych w sesjach zaprezentowano 49 prezentacji ustnych i 30 posterów. Uczestnicy z IGF PAN (14 osób) przedstawili 14 prezentacji, w tym 5 dotyczących badań polarnych.

Konferencja dzięki bardzo nieformalnej atmosferze umożliwiła szeroki udział studentów i doktorantów, pozwoliła im na bezpośrednim kontakt i wymianę myśli naukowej  z doświadczonymi naukowcami zarówno w czasie sesji naukowych jak i w ramach programu towarzyszącego.

Konferencja została poprzedzona trzydniowymi (7-10.06.2018) warsztatami naukowymi dla studentów, doktorantów i młodych naukowców Short course on rock magnetism applied to structural geology. W trakcie konferencji promowano nowe możliwości aparaturowe laboratorium paleomagnetycznego sfinansowanego ze środków EPOS-PL i KNOW. (T.Werner)

16th castle meeting

 • fot. R.Staniszewski

  fot. R.Staniszewski

 • fot. I.Szczepaniak- Wnuk

  fot. I.Szczepaniak- Wnuk

 • fot. T.Werner

  fot. T.Werner

 • fot. I.Szczepaniak-Wnuk

  fot. I.Szczepaniak-Wnuk

 • fot. I.Szczepaniak-Wnuk

  fot. I.Szczepaniak-Wnuk

 • fot. T.Werner

  fot. T.Werner

Prowadzone projekty

 • chihe