Wydarzenia

20.062018

obroniony doktorat w zakładzie magnetyzmu

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr Marka Grądzkiego

Rozprawa doktorska mgr Marka Grądzkiego pt. Wpływ oporności elektrycznej i przewodnictwa cieplnego na krótkofalową niestabilność wyporności magnetycznej  została przygotowana pod kierunkiem:

 • Promotor: dr hab. Krzysztof Mizerski, IGF PAN, Warszawa;
 • Recenzenci: prof. dr hab. Maria L. Ekiel - Jeżewska IPPT PAN; prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Wydział Matematyki UW.
   

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

 • fot. A.Łukanowska

  fot. A.Łukanowska

Prowadzone projekty

 • chihe