Wydarzenia

23.052018

Wykorzytanie metod sejsmicznych do rozpoznania kształtu starego plejstoceńskiego permafrostu

Badania od 17 kwietnia do 8 maja prowadził zespół naukowców m.in. z Zakładu Obrazowania Geofizycznego

W ramach realizacji grantu Relacja wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosferyw oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowca Hansa i okolicy. Hornsund, Spitsbergen.(UMO-2015/21/B/ST10/02509), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik dr. hab. Mariusz Majdański), w dniach od 17.04.2018 do 08.05.2018 zespół badawczy z Zakładu Obrazowania Geofizycznego IGF PAN, Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGF PAN i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w składzie (Artur Marciniak, Adam Nawrot, Wojciech Gajek, Jarosław Grzyb, Michał Glazer) prowadził prace wykorzystujące metody sejsmiczne do rozpoznania kształtu starego, plejstoceńskiego permafrostu.

W tym celu gromadzone były dane sejsmiczne w rejonie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund i czoła lodowca Hansbreen. Rezultatem prowadzonych prac, są dwa 2D profile refrakcyjno- refleksyjne o łacznej długości niemal 2km. Efektem końcowym prowadzonego grantu, będzie dokładny model struktur geologicznych powstałych w wyniku wycofywania się lodowca, wraz z zaznaczonymi granicami występowania strefy wieloletniej zmarzliny. Porównanie zebranych danych z innymi, otrzymanymi w tym samym miejscu podczas prac z 2017 roku, pozwoli okreslić sezonową zmienność w warstwie permafrostu. (Fot. Artur Marciniak, Wojciech Gajek)

Prowadzone projekty

  • chihe