Wydarzenia

07.022018

Pełen sukcesów rok 2017 podsumowany

W ciągu 2-dniowej sesji naukowej (6-7 lutego) prezentowano najważniejsze osiągnięcia badawcze IGF PAN

Spotkanie z udziałem pracowników i całej Dyrekcji, to coroczna forma sprawozdawczości z pracy naukowej Instytutu. Sesję moderował prof. Mariusz Majdański-  Za-ca Dyrektora ds. Naukowych. W roku 2017 działalność naukowo-badawcza koncentrowała się w następujących obszarach tematycznych: 

 • Kompleksowe badania własności i struktury magnetycznej minerałów i skał w zastosowaniu do rozwiązywania szczegółowych problemów paleomagnetycznych, tektonicznych i magnetyzmu środowiska;
 • Wykorzystanie metod paleomagnetycznych do badań paleogeograficznych oraz do datowania wybranych procesów geologicznych;
 • Zmiany ziemskiego pola magnetycznego oraz ich związek z budową geologiczną Ziemi i z procesami w jonosferze;
 • Prowadzenie ciągłych obserwacji pól geomagnetycznych w obserwatoriach w Belsku i Helu oraz w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, unowocześnianie aparatury i metod pomiarowych;
 • Analiza zmienności promieniowania UV docierającego do powierzchni gruntu, zawartości ozonu w atmosferze i aerozolu;
 • Wpływ parametrów generatora chmurowego i mganetosferycznego na działanie Globalnego Obwodu Elektrycznego (GOE) Ziemi;
 • Zmienność właściwości optycznych aerozolu atmosferycznego oraz pyłu zawieszonego;
 • Monitoring wybranych elementów atmosferycznych w obserwatoriach IGF PAN i w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund;
 • Badanie sejsmiczności naturalnej i indukowanej działalnością człowieka dla oceny i prognozy zagrożenia sejsmicznego;
 • Modelowanie i badania eksperymentalne procesów hydrologicznych;
 • Dynamika procesów kształtujących geosystemy polarne w kontekście zmian globalnych;
 • Fizyka, modelowanie i analiza wybranych procesów geofizycznych;   
 • Metody matematyczne i numeryczne analizy układów złożonych w geofizyce;
 • Struktura i ewolucja litosfery Europy Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski;
 • Struktura i ewolucja litosfery Północnego Atlantyku w strefie kontaktu płyty euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej w Arktyce oraz wybranych obszarów Antarktyki Zachodniej;
 • Geofizyczne obrazowanie struktur geologicznych w różnej skali”

Pani dyrektor prof. Beata Orlecka -Sikora wręczyła też Nagrody Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN, za wyróżniającą się aktywność publikacyjnąoraz Wyróżnienia za ponadprzeciętną aktywność publikacyjną w 2017r.

Wśród laureatów znaleźli się;

prof. Marzena Osuch i dr hab. Adam Piotrowski z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki;

prof. Krzysztof Mizerski z Zakładu Magnetyzmu;

mgr inż. Monika Staszek z Zakładu Sejsmologii.

Gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów publikacyjnych!

 

 

 

 

 • prof. Beata Orlecka-Sikora, fot. AZ

  prof. Beata Orlecka-Sikora, fot. AZ

 • fot. AZ

  fot. AZ

 • Dyrekcja od lewej prof. Mariusz Majdański, prof. Beata Orlecka-Sikora, mgr Krzysztof Otto fot. AZ

  Dyrekcja od lewej prof. Mariusz Majdański, prof. Beata Orlecka-Sikora, mgr Krzysztof Otto fot. AZ

 • W pierwszym planie Pani Dyrektor Beata Fromeliusz fot. AZ

  W pierwszym planie Pani Dyrektor Beata Fromeliusz fot. AZ

 • fot. AZ

  fot. AZ

Prowadzone projekty

 • chihe