Wydarzenia

15.122017

prof. Michał Malinowski laureatem nagrody im. Piusa Rudzkiego

Kierownik Zakładu Obrazowania Geofizycznego został doceniony za osiągnięcia naukowe koncentrujące się na zastosowaniu metod sejsmicznych do rozpoznania budowy skorupy ziemskiej

Nagroda Naukowa im. Maurycego Piusa Rudzkiego przynawana jest co 2 lata przez Wydział III Nauk o Ziemi PAN, w dziedzinie geofizyki, meteorologii i oceanologii, za wyróżniające się i twórcze osiągnięcia naukowe. 

Polska Akademia Nauk i jej wydziały nagrodziły wybitnych naukowców

Gratulacje!

  • fot. Zródło PAN

    fot. Zródło PAN

  • fot. Żródło PAN

    fot. Żródło PAN

Prowadzone projekty

  • chihe