Zakład Sejsmologii

Tematem naukowym Zakładu jest:

Badanie sejsmiczności naturalnej i indukowanej działalnością człowieka dla oceny i prognozy zagrożenia sejsmicznego.

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Stanisław Lasocki

EMAIL: lasocki@igf.edu.pl

W naszym Zakładzie pracuje 23 pracowników w tym dwóch doktorantów.

Zakład Sejsmologii:

email: sejsmologia@igf.edu.pl

01 – 452 Warszawa                                                       30-126 Kraków

         ul. Księcia Janusza 64                                             ul. Gabrieli Zapolskiej 44

 

Cele naukowe osiągamy poprzez uczestniczenie w obserwacjach sejsmologicznych, opracowaniu i analizie danych oraz pracy związanej z unowocześnianiem infrastruktury badawczej.

Prowadzone projekty