Przykładowe zlecenia

Aktualnie realizowane ekspertyzy naukowe
  • BADANIA GEOFIZYCZNE STRUKTURY LITOSFERY W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI STREFY TRANS-EUROPEJSKIEGO SZWU (TESZ) W REJONIE PÓŁWYSPU KRYMSKIEGO, MORZA AZOWSKIEGO I SZELFU MORZA CZARNEGO
  • OPRACOWANIA METODYKI OCENY BEZPIECZEŃsTWA I WSKAZANIA OPTYMALNEJ LOKALIZACJI PŁYTKIEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH NISKO-I ŚREDNIOAKTYWNYCH
  • PERMANENTNY MONITORING GEODYNAMICZNY POLSKI 
  • MONITORING CAŁKOWITEJ ZAWARTOŚCI OZONU W ATMOSFERZE ORAZ NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UV-B NA STACJI BELSK W LATACH 2014-2016
  • PRZETWORZENIE DANYCH SEJSMICZNYCH Z OBSZARU Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (WYZNACZENIE DLA OKOŁO 1800 BUDYNKÓW ZEBRANYCH W BAZIE DANYCH SKŁADOWEJ POZIOMEJ PRĘDKOŚCI DRGAŃ OD WSTRZĄSÓW Z OKRESU OD DATY BUDOWY OBIEKTU DO 2014)
  • NADZÓR NAD POMIARAMI ODDZIAŁYWANIA SEJSMICZNEGO EKSPLOATACJI GÓRNICZNEJ W ZAKRESIE SIECI OBSERWACYJNEJ ZAPÓR Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych ŻELAZNY MOST ORAZ STACJI MONIToRUJąCYCH ZACHODNIE PRZEDPOLE OUOW W LATACH 2014-2016
  • WYKONANIE POMIARÓW HISTEREZY MAGNETYCZNEJ I ZMIAN PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ Z TEMP. 20-700 ST C ORAZ PRZYGOTOWANIE WYNIKÓW DLA 60 PRÓBEK Z PROFILU FERDYNADÓW
  • POMIAR ANIZOTROPII PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ OSADÓW