HR Excellence in Research

Uznając wartość zasad zawartych w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/251/EC w sprawie Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych  Dyrekcja Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zadeklarowała swoje poparcie w zakresie pełnego zaimplementowania zagadnień wynikających z przedmiotowych dokumentów. Ko