prof. dr hab. inż. Henryk Marcak

profesor

tel. +48 12 292 38 04

email: hmarcak@igf.edu.pl

 

wybrane Publikacje:

 • Czarny R., Marcak H., Nakata N., Pilecki Z., Isakow Z., 2016. Monitoring velocity czanges caused by underground coal mining using seismic noise. Pure and Appl. Geopohysics DOI: 10.1007/SW00024-015-1234-3
 • Tomecka-Suchoń S., Marcak H., 2015.  Interpretation of ground penetrating radar attributes in Marcak H.,  Mutke G. 2013 Seismic activation of tectonic stresses by mining. Journal of Seismology Vol 17 1139-1148
 • Marcak H., Pilecki Z., Isakow Z., 2014.  Możliwości wykorzystania metody interferometrii sejsmicznej w górnictwie. Przegląd Górniczy nr 7
 • Marcak H., 2013. Cycles in mining seismicity. Journal of Seismology Vol 17 issue 3 pp 961-974
 • Marcak H., 2012. Seismicity in mines due to roof layer bending. Journal of Seismology vol. 57 no. 1
 • Marcak H., Mutke G., 2012. Mechanizm głębokich wstrząsów sejsmicznych aktywowanych eksploatacją górniczą w obszarze dna niecki bytomskiej. Przegląd Górniczy t. 68 nr 10 s. 7–18
 • Marcak H., 2011. Wpływ niesprężystych deformacji w uginających się warstwach stropowych na sejsmiczność w kopalniach podziemnych// Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko nr 4/2 s. 273–288
 • Marcak H., 2011. The seismic activity due to the bending of exploited seam roof: 22nd World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 1 S. 395–402
 • Marcak H., Tomecka- Suchoń S. Properties of georadar signals used for an estimation of the mineralization of the soil waters. Archiwum Górnictwa vol. 55 no. 3 s. 469–486.
 • Marcak H., 2010. Geomechaniczna interpretacja struktury danych geofizycznych, w szczególności sejsmologicznych, gromadzonych dla oceny hazardu sejsmicznego. Przegląd Górniczy t. 66 nr 6 s. 1–8
 • Marcak H., Gołębiowski T., 2010. Analiza możliwości detekcyjnych metody GPR dla zmiennej Henryk Marcak, Tomislaw Golebiowski, Sylwia Tomecka-Suchon 2008  3GPR  Measurements for Sinkholes Detection. Case studies from Selected Sites in Poland Extended Abstracts 14 European Meeting of Environmentsal and Engineering Geophysics “Near Surface 2008” Krakow 15-17 September 2008
 • Marcak H., 2009. Wpływ naprężeń poziomych na zmiany sejsmiczności w podziemnych kopalniach Proceedings of 32nd Polish-Czech-Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Piechowice
 • Marcak H., 2009. Zagadnienia odwrotne w modelowaniu wstrząsów górniczych XIII Warsztaty Górnicze z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 17–19 czerwca 2009, Bogatynia–Świeradów Zdrój : materiały konferencji naukowej S. 188–196.
 • Marcak H., Tomecka-Suchoń S., 2009. Badania georadarowe dla oceny mineralizacji wody gruntowej Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie s. 445–454
 • Marcak H. 2009. Inverse problems in modelling mining shocks. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 25 z. 3 s. 217–225.
 • Marcak H., 2009. Struktura zapisów sejsmometrycznych zarejestrowanych na obszarach górniczych Górnicze skale intensywności drgań GSI i doświadczenia z ich stosowania : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Mutke, Tadeusza Tatary. — Katowice S. 143–155.
 • Henryk Marcak, Tomislaw Golebiowski and Sylwia Tomecka-Suchon 2008. Geotechnical analysis and 4D GPR measurements for the assessment of the risk of sinkholes occurring in a Polish mining area. Near Surface Geophysics, 2008, 233-241
 • Marcak H., 2008. Parameters of a Ground Motion Model Induced by Mining Exploitation. Archiwum Górnictwa 2008 /53/3/ 335-348
 • Marcak H. Fizyczne podstawy użycia metod geofizycznych w badaniach naprężeń w skałach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 24, zesz 2/3 161-177
 • Marcak H., Gołębiowski T. 2008: Changes of GPR spectra due to the presence of hydrocarbon contamination in the ground. Acta Geophysica, Vol: 56, Issue: 2, pp. 485-504

 

Prowadzone projekty

 • chihe