Prof. dr hab. Magdalena Kądziałko-Hofmokl

Zakład Magnetyzmu  (Paleomagnetyzm i Badania Środowiskowe)
Ins
tytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64, 01-45
tel.: +48 22 6915 761,
e-mail:magdahof@igf.edu.pl


Główne tematy badawcze:

 1. Badania paleomagnetyczne i badania własności magnetycznych skał paleozoicznych z Sudetów (północno-wschodni kraniec waryscydów europejskich), ostatnio - skał maficznych i ultramaficznych Sudetów Centralnych (masyw kłodzki, ofiolit sudecki, Góry Sowie, Masyw Orlicko-Śnieżnicki). Szczegółowe badania minerałów magnetycznych – nośników naturalnej pozostałości magnetycznej badanych skał: magnetytu utlenionego powierzchniowo do maghemitu, magnetycznych minerałów z szeregu hematyt-ilmenit, ferrichromitów występujących w skałach ofiolitu sudeckiego, rudy chromowej.
 2. Udział w badaniach własności magnetycznych gleb
 3. Udział w badaniach paleomagnetycznych skał paleozoicznych Podola (Ukraina).
 4. Udział w badaniach paleomagnetycznych skal paleozoicznych Syberii (Rosja)

Wybrane publikacje:

 1. Kruczyk J., Kądziałko-Hofmokl M., Jeleńska M., Tunyi I., Grecula P., Navesnak D., 2000, Tectonic and structural implications of paleomagnetic and AMS study of highly metamorphosed paleozoic rocks from the Gemeric Superunit, Slovakia, Geologica Carpathica, 51, 3, 133-144
 2. El-Hemaly I.A., Kądziałko-Hofmokl M., 2000, Paleomagnetic investigations of the Carboniferous sediments from the Intra-Sudetic Basin, southern Poland.Part II: Namurian – Westphalian deposits, Acta Geophys.Pol.,vol.XLVIII, No1, 93-122
 3. Jeleńska M., Aifa T., Kądziałko-Hofmokl M., Aifa T., Żelaźniewicz A., 2001, Paleomagnetic and rock-magnetic study of Devonian olistoliths set in early Carboniferous flysh, West Sudetes, Poland, Geophys.J.Int., 145, 821-834
 4. J.P.Lefort, T.Aifa, M.Jeleńska, M.Kądziałko-Hofmokl, M.D.Max, 2001, Paleomagnetic and AMS evidence for a Variscan ductile clockwise rotation of the île de Groix blueschists (South Brittany, France): consequence on the Late Hercynian pattern of the westernmost Europe, Tectonophysics337, 223-235
 5. M.Kądziałko-Hofmokl, 2001,Rock-magnetic study of the Gogołow-Jordanów serpentinite unit of the Paleozoic Sudetic ophiolite (South Poland), Ofioliti, 26(2B):425-431
 6. J.Kruczyk, M.Kądziałko-Hofmokl, M.Jeleńska, I Túnyi, L.Gazdačko, J.Grabowski, 2002, Paleomagnetism of metamorphic rocks from the Gemerides (West Carpathians), Geologica Carpathica 53, 1, 15-25
 7. Jeleńska M., Kądziałko-Hofmokl M., 2003, The Devonian – Permian APWP for the West Sudetes, Poland, Stud .Geophys.Geod. 47, 419-434
 8. Kądziałko-Hofmokl, M., Kruczyk, J., Mazur, S. & Siemiątkowski, J. 2003. Paleomagnetism of the Upper Proterozoic and Devonian rocks from the Kłodzko Metamorphic Complex in the West Sudetes (SW Poland): tectonic implications for the Variscan belt of Central Europe. Tectonophysics, 377, 83-99
 9. M.Kądziałko-Hofmokl, J.Kruczyk, J.Siemiątkowski: 2003, Identification of magnetic minerals in paleomagnetism, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace specjalne, zeszyt 22, Mat.Zjazdu PTMin oraz konferencji „Perspektywy nauk mineralogicznych w Polsce”
 10. M.Kądziałko-Hofmokl, S.Mazur, T.Werner & J.Kruczyk 2004, „ Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation – a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland” Geological Society, London, Special Publications 238 475-491
 11. M. Jeleńska, A.Hasso-Agopsowicz, B.Kopcewicz, A.Sukhorada, K.Tyamina, M.Kądziałko-Hofmokl, Z.Matviishina 2004, Magnetic properties of the profiles of polluted and non-polluted soils. A case study from Ukraine, Geophys.J.Int., 2004, 159, 104-116
 12. J.Kruczyk, M.Kądziałko-Hofmokl, 2006, Paleomagnetic study of Middle-Upper Jurassic sediment from the Polish segment of the Pieniny Klippen Belt, Acta Geophysica,, vol.54, no2, 205-224
 13. M.Kądziałko-Hofmokl, M.Jeleńska, E.Dubińska, P.Bylina, K.Delura, K.Nejbert, 2006, Paleomagnetism of aleozoic ultrabasic rocks from the Sudetes Mts (SW Poland): tectonic implications, Geophysical Journal Inte. 167, 24-42, doi:10.111/j.1365-246X.2006.03087.x
 14. G.A.Pospelova, E.Krol, G.M.Levkovskaya, J.Kruczyk, , M.Kądziałko-Hofmokl, S.A.Kulakov, 2007, Magnetic, paleomagnetic and palynolic studies of Paleolithic depositions of the Akhshtyrskaya cave (Russia), , Acta Geophysica, vol.55, no.4, 619-639
 15. G.A.Pospelova, M.V.Anikovich, J.F.Hoffecker, M.Kądziałko-Hofmokl, 2007, Development of a Magnetic Method for Reconstructing the Paleoclimate of the Rock Formation Time: A case Study of the Paleolithic Kostenki-12 Site Section (the Voronezh Region), Izvestiya, Physics of the Solid Earth, vol. 43, No 12, pp.1031-1046
 16. M.Jeleńska, A.Hasso-Agopsowicz, M.Kądziałko-Hofmokl, A.Sukhorada, K.Bondar, Zh.Matviishina.2008, Magnetic iron oxides occurring in chernozem soil from Ukraine and Poland as indicators of pedogenic processes, Stud.Geophys.Geod., 52, 255-270
 17. Jeleńska M., Hasso-Agopsowicz A., Kądziałko-Hofmokl M., Kopcewicz B., Sukhorada A., Bondar K. & Matviishina Zh., 2008, Magnetic structure of Polluted Soil Profiles from eastern Ukraine, Acta Geophysica, doi: 10.2478/s11600-008-0036-8
 18. M.Kądziałko-Hofmokl, K.Delura, P.Bylina, M. Jeleńska, J.Kruczyk, 2008, Mineralogy and magnetism ofFe-Cr spinel series minerals from podiform chromitites and dunites from Tapadla (Sudetic ophiolite, SW Poland) and their relationship to paleomagnetic results of dunites, 2008. Geophys.J.Int., doi:10.1111/j.1365-246X.2008.03933x
 19. I Tunyi, J.Kruczyk, M.Kądziałko-Hofmokl, J.Mello, 2008, Post-Cretaceous differential block rotation in the Slovensky raj Mts (Western Carpathians, Slovakia): inferences from paleomagnetic data, Geologica Carpathica, 59,no.6,515-524