Praktyki studenckie

Nabór na praktyki wznowiony!

Organizujemy praktyki studenckie w każdym z Zakładów Naukowych Instytutu. Dają one możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w naszych laboratoriach, podczas prac badawczych w terenie pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Zdajemy sobie sprawę, że praktyczna forma edukacji w naukach ścisłych, jest w dzisiejszych czasach niezbędna dla rozwoju przyszłych pokoleń naukowców.

Od naszych praktykantów oczekujemy:

  • zaangażowania,
  • chęci do współpracy,
  • samodzielności,
  • pasji naukowej,
  • oraz formalnego skierowania z Uczelni.

Prowadzone projekty

  • chihe