mgr inż. Paweł Urban

Asystent

tel. +48 12 2923790

fax: +48 22 6915915

email: urban@igf.edu.pl

Wykształcenie:

 • 2009 – tytuł magistra inżyniera w zakresie geofizyki środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zatrudnienie:

 •  2010 – asystent, Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytut Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze:

 • statystyczna analiza trzęsień ziemi
 • sejsmiczność indukowana
 • hazard sejsmiczny

Członkostwo w organizacjach:

 • Teamwork for Hazard Assessment for Induced Seismicity (THAIS)
 • EPOS Working Group WG10 - Infrastructures for Georesources

wybrane Publikacje:

 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G. (2017), Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations, Acta Geophys., doi: 10.1007/s11600-016-0002-9
 • Urban, P., Lasocki, S., Blascheck, P., do Nascimento A. F., Van Giang N., Kwiatek G. (2016) Violations of Gutenberg–Richter Relation in Anthropogenic Seismicity, Pure Appl. Geophys. 173, 1517-1537,doi:10.1007/s00024-015-1188-5.
 • Urban P., (2012) Fenomen PSI w sejsmiczności górniczej. Przegląd Górniczy Nr 5 (1074) Tom 68 (CVIII) 23-30, UKD: 622.343(438): 622.831.32:550.348.088.64-047.72: 550.34.042.43-047.72
 • Lasocki, S., Urban, P. (2011) Bias, variance and computational properties of Kijko’s estimators of the upper limit of magnitude distribution, Mmax, Acta Geophysica, vol. 59, no. 4, Aug. 2011, pp. 659-673, doi: 10.2478/s11600-010-0049-y.

ważniejsze Projekty badawcze, ekspertyzy i konsultacje:

 • Testowanie złożoności rozkładu wielkości źródeł sejsmicznych pochodzących z różnych technologii wzbudzających, grant dla młodych naukowców IGF PAN, (kierownik projektu) - 2012-2013
 • Określenie przyczyn nietypowego oddziaływania wstrząsów rejestrowanych w polu XX/1 na obiekty powierzchniowe, (wykonawca) - 2012
 •  Szczegółowa prognoza oddziaływania wstrząsów indukowanych działalnością górniczą i deformacjami powierzchni terenu na OUOW „Żelazny Most” z uwzględnieniem jego rozbudowy oraz rozwoju wydobycia złoża rudy miedzi do roku 2042, projekt wdrożeniowy, (wykonawca) - 2012
 • Aktualizacja prognozy oddziaływania sejsmicznego ZG Lubin i ZG Polkowice-Sieroszowice na OUOW „Żelazny Most” obejmująca okres działalności górniczej, projekt wdrożeniowy, (wykonawca) - 2011
 • Nadzór nad Pomiarami Oddziaływania Sejsmicznego Eksploatacji Górniczej w Zakresie Sieci Obserwacyjnej Zapór OUOW „Żelazny Most” oraz Stacji Monitorujących Zachodnie Przedpole OUOW w 2011r, projekt wdrożeniowy, (wykonawca) - 2011
 • Analiza interakcji pomiędzy wstrząsami w sejsmiczności naturalnej i indukowanej pracami górniczymi dla oceny zmiennego w czasie zagrożenia sejsmicznego, Um Nr. 3935/B/T02/2010/39 MNiSW, (wykonawca) - 2010-2012
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej złoża rudy miedzi na bezpieczeństwo składowiska "Żelazny Most" w okresie do czerwca 2010r., projekt wdrożeniowy, (wykonawca) - 2010