Oskar Głowacki

Doktorant w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 881 

e-mail: oglowacki@igf.edu.pl


wykształcenie:

 • 2012 – magister z oceanografii w specjalności fizyka morza, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (praca pt.: „Analiza deformacji pokrywy lodowej w Arktyce w zależności od wielkoskalowych sił wymuszających”)

 • 2010 – licencjat z oceanografii w specjalności oceanografia fizyczna z geoinformatyką, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Publikacje:

 • Głowacki O., Deane GB., Moskalik M., Tęgowski J., Blondel P. Two-element acoustic array gives insight into ice-ocean interactions in Hornsund Fjord, Spitsbergen. Polish Polar Research 36(4): 355-367

 • Glowacki O., Deane GB., Moskalik M., Tegowski J., Blondel P. 2015. Underwater acoustic signatures of glacier calving. Geophysical Research Letters DOI: 10.1002/2014GL062859

 • Deane G.B., Glowacki O., Tegowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Directionality of the ambient noise field in an Arctic, glacial bay. Journal of the Acoustical Society of America 136, EL350

 • Głowacki O., Moskalik M.. 2014. Application of passive hydroacoustics in the studies of sea-ice, icebergs and glaciers: issues, approaches and future needs. Bialik R., Majdański M., Moskalik M. (ed.) Achievements, History and Challenges in Geophysics. 60th Anniversary of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. pp.271-295

 • Deane G., Glowacki O., Tegowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Measurements of the noise field directionality in an Arctic, glacial fjord. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp.125-130

 • Tegowski J., Deane G., Blondel P., Glowacki O., Moskalik M. 2014. An acoustical study of gas bubbles escaping from melting growlers. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp.137-142

 • Herman A., Glowacki O. 2012. Variability of sea ice deformation rates in the Arctic and their relationship with basin-scale wind forcing. The Cryosphere 6: 1553-1559

Projekty:

 • Kierownik projektu NCN PRELUDIUM „Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie” nr UMO-2013/11/N/ST10/01729. Okres realizacji: 2014-2017.

 • Wykonawca w projekcie NCN OPUS „Zastosowanie dźwięków podwodnych do pasywnego monitoringu procesów cielenia się czoła Lodowca Hans, Fiord Hornsund, Spitsbergen” nr UMO-2011/03/B/ST10/04275. Okres realizacji: 2012-2015.

 • Kierownik grantu „Acoustic methods in detection and analyzing of calving events at the Hans Glacier front”, przyznanego przez Research Council of Norway (Arctic Field Grant). Okres realizacji: 07-10.2013.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • od 2014 – Przewodniczący Samorządu Doktorantów Instytutu Geofizyki PAN

 • od 2012 – członek Association of Polar Early Career Scientists

 • od 2012 – członek American Geophysical Union

 • od 2012 – członek honorowy Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

 

Aktualizacja strony: 19.09.2016

Prowadzone projekty

 • chihe