Nasi doktoranci

 • ARPAN BAGCHI

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN

email: arpan@igf.edu.pl

 • AGATA BURY

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: dr hab. Tomasz Ernst, prof. PAN

e-mailabury@igf.edu.pl

 • ALICJA CAPUTA

Zakład: Sejsmologii
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Stanisław Lasocki

email:acaputa@igf.edu.pl

 • MICHAŁ CHAMARCZUK

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: mchamarczuk@igf.edu.pl

 • ALNILAM FERNANDES

Zakład: Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN

email: afernandes@igf.edu.pl

 • WOJCIECH GAJEK

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

e-mail: wgajek@igf.edu.pl

 • MARIA KŁECZEK

Zakład: Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Jacek W. Kamiński, prof. PAN

e-mail:mkleczek@igf.edu.pl

 • BEATA LATOS

Zakład: Fizyka Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr Dariusz Baranowski

email: blatos@igf.edu.pl

 • SILVANA MAGNI

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN

email: smagni@igf.edu.pl

 • ARTUR MARCINIAK

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN

email:amarciniak@igf.edu.pl

 • MIŁOSZ MĘŻYK

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: mmezyk@igf.edu.pl

 • DUY QUANG NGUYEN

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: qnguyen@igf.edu.pl

 • DOMINIKA NIEZABITOWSKA

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: dr hab.Rafał Szaniawski, prof. PAN

e-mail: dniezabitowska@igf.edu.pl

 • BARTOSZ OWOC

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN

email: bowoc@igf.edu.pl

 • JULIAN PODGÓRSKI

Zakład: Badań Polarnych i Morskich
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Piotr Głowacki

email: jpodgorski@igf.edu.pl

 • JULIA REWERS

Zakład: Sejsmicznych Badań Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Środa, prof. PAN

email: jrewers@igf.edu.pl

 • ANAHITA SATTARI

Zakład: Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Jacek Kamiński, prof. PAN

email: asattari@igf.edu.pl

 • RISHABH PRAKASH SHARMA

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN

email: ssharma@igf.edu.pl

 • BRIJ BHUSHAN SINGH

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: bsingh@igf.edu.pl

Prowadzone projekty