Nasi doktoranci

 • arpan bagchi

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN

email: arpan@igf.edu.pl

 • agata bury

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: dr hab. Tomasz Ernst, prof. PAN

e-mailabury@igf.edu.pl

 • alicja caputa

Zakład: Sejsmologii
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Stanisław Lasocki

email:acaputa@igf.edu.pl

 • michał chamarczuk

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: mchamarczuk@igf.edu.pl

 • alnilam fernandes

Zakład: Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN

email: afernandes@igf.edu.pl

 • wojciech gajek

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

e-mail: wgajek@igf.edu.pl

 • maria kłeczek

Zakład: Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Jacek W. Kamiński, prof. PAN

e-mail:mkleczek@igf.edu.pl

 • beata latos

Zakład: Fizyka Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr Dariusz Baranowski

email: blatos@igf.edu.pl

 • silvana magni

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN

email: smagni@igf.edu.pl

 • artur marciniak

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN

email:amarciniak@igf.edu.pl

 • MIłosz Mężyk

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: mmezyk@igf.edu.pl

 • duy Quang nguyen

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: qnguyen@igf.edu.pl

 • dominika niezabitowska

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: dr hab.Rafał Szaniawski, prof. PAN

e-mail: dniezabitowska@igf.edu.pl

 • bartosz owoc

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN

email: bowoc@igf.edu.pl

 • julian podgórski

Zakład: Badań Polarnych i Morskich
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Piotr Głowacki

email: jpodgorski@igf.edu.pl

 • łukasz przyborowski

Zakład: Hydrologii i Hydrodynamiki
opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Bialik, prof. PAN

e-mail: lprzyborowski@igf.edu.pl

 • julia rewers

Zakład: Sejsmicznych Badań Litosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Środa, prof. PAN

email: jrewers@igf.edu.pl

 • anahita sattari

Zakład: Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Jacek Kamiński, prof. PAN

email: asattari@igf.edu.pl

 • rishabh prakash sharma

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN

email: ssharma@igf.edu.pl

 • brij bhushan singh

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN

email: bsingh@igf.edu.pl

Prowadzone projekty

 • chihe