Nasi doktoranci

 • arpan bagchi

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: arpan@igf.edu.pl

 • agata bury

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN
specjalność: geofizyka

e-mailabury@igf.edu.pl

 • mariusz burzyński

Zakład: Magnetyzmu-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: prof. dr hab.Marek Lewandowski
specjalność: magnetyzm

e-mail: mburzynski@igf.edu.pl

 • alicja caputa

Zakład: Sejsmologii
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Stanisław Lasocki
specjalność: geofizyka

email:acaputa@igf.edu.pl

 • michał chamarczuk

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: mchamarczuk@igf.edu.pl

Zakład: Badań Polarnych i Morskich-PolarKNOW
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN
specjalność: badania polarne

e-mail: joacwi@igf.edu.pl

 • wojciech gajek

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN
specjalność: sejsmika

e-mail: wgajek@igf.edu.pl

 • piotr klejment

Zakład: Geofizyki Teoretycznej
opiekun merytoryczny: dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
specjalność: geofizyka teoretyczna

e-mail: pklejment@igf.edu.pl

 • maria kłeczek

Zakład: Fizyki Atmosfery
opiekun merytoryczny: dr hab. Jacek W. Kamiński, prof. PAN
specjalność: fizyka atmosfery

e-mail:mkleczek@igf.edu.pl

 • artur marciniak

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN
specjalność: geofizyka

 • MIłosz Mężyk

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: mmezyk@igf.edu.pl

 • dominika niezabitowska

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: dr hab.Rafał Szaniawski, prof. PAN
specjalność: magnetyzm

e-mail: dniezabitowska@igf.edu.pl

 • bartosz owoc

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: bowoc@igf.edu.pl

 • łukasz przyborowski

Zakład: Hydrologii i Hydrodynamiki
opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Bialik
specjalność: hydrodynamika

e-mail: lprzyborowski@igf.edu.pl

 • singh brij

Zakład: Obrazowania Geofizycznego
opiekun merytoryczny: dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN
specjalność: geofizyka

email: bsingh@igf.edu.pl

 • iga szczepaniak-wnuk

Zakład: Magnetyzmu
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska
specjalność: magnetyzm ziemski

e-mail: igasz@igf.edu.pl tel.:22 69 15 773

 • joanna sziło

Zakład: Hydrologii i Hydrodynamiki - PolarKNOW
opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski
specjalność: hydrologia

e-mail: jszilo@igf.edu.pl, tel. 22 69 15 776

Zakład: Badań Polarnych i Morskich
opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN
specjalność: badania polarne

e-mail: kwojtys@igf.edu.pl, tel.:22 69 15 881

 

 

 

Prowadzone projekty

 • chihe