MGR PAWEŁ KOPKA

 

 

 

 

 

 

Doktorant

Zaspół Modelowania Układów Złożonych

 

Zakład Geofizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
tel. +48 22 6915775
e-mail: pkopka@igf.edu.pl

 


Wykształcenie

2009 - 2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,

Zastosowanie Fizyki w Biologii i Medycynie – Neuroinformatyka

Praca Magisterska: ,,Poszukiwanie możliwych reprezentacji obiektów złożonych w pamięci roboczej. Badania symulacyjne na modelowych układach sieci neuronowych”

Prowadzone projekty

  • chihe