mgr Joanna Magdalena Doroszkiewicz

Asystent w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-626, e-mail: joador@igf.edu.pl

Wykształcenie

  • 2013 - magister: oceanografii, specjalność: fizyka morza, praca dyplomowa pt. „ Akustyczna detekcja przedmiotów zagrzebanych w dnie morza” na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zatrudnienie

  • Od 01.01.2014 – asystent w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze

  • Adaptacja do powodzi jako wielowątkowy problem podmiotów decyzyjnych i środowisk naukowych.
  • Zmiany klimatu i ich konsekwencje
  • Transformacja sygnałów akustycznych

Projekty naukowe

  • 2013-2016 - projekt badawczy DZP/POL-NOR/1873/2013, „Climate change impact on hydrological extremes”. Asystent.

 

Prowadzone projekty

  • chihe