dr inż. Maria Kozłowska

 

tel: +48 12 292 38 03

e-mail: mkozlow@igf.edu.pl

 

 

 

Pobierz Resume


WYKSZTAŁCENIE:

 • 2016 - doktor Nauk o Ziemi, Instytut Geofizyki PAN
 • 2011 - magister inżynier kierunku Górnictwo i Geologia ze specjalnością Geofizyka Poszukiwawcza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków


Zatrudnienie

 • od 03.2018 - post-doc w Zakładzie Sejsmologii IGF PAN
 • 12.2016-12.2017 - post-doc na Miami University, Oxford, Ohio, USA
 • 01.2014-07.2016 - asystent w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi IGF PAN
 • 08.2011 - 09.2016 - uczestniczka Studium doktoranckiego IGF PAN

Praktyki, stypendia:

 • 08-12.2016 - stypendium Fundacji Koścuiszkowskiej, Miami University, USA
 • 09.2014-04.2015 - stypendium Komisji Fulbright'a 'Junior Advanced Research Award', Boston University, USA
 • 07-09.2010 - praktyka studencka w kopalni rud żelaza, Sesa Goa, Vedanta Resources, Indie

GRANTY:

 • 05.2018-04.2021 - kierownik grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej HOMING: "Comprehensive analysis of the impact of local production conditions, main shock parameters and stress transfer on productivity and distribution of aftershocks in induced seismicity - research for improving the safety of natural resources extraction."

wybrane Publikacje

 • Kozłowska M., B. Orlecka-Sikora, S. Dineva, Ł. Rudziński and M. Boskovic (2020), What Governs the Spatial and Temporal Distribution of Aftershocks in Mining‐Induced Seismicity: Insight into the Influence of Coseismic Static Stress Changes on Seismicity in Kiruna Mine, Sweden, Bulletin of the Seismological Society of America doi: https://doi.org/10.1785/0120200111
 • Brudzinski, M. R., M. Kozłowska (2019)Seismicity induced by hydraulic fracturing and wastewater disposal in the Appalachian Basin, USA: a review, Acta Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00249-7
 • Kozłowska, M., M. R. Brudzinski, P. Friberg, R. J. Skoumal, N. D. Baxter and B. S. Currie (2018)Maturity of nearby faults influences seismic hazard from hydraulic fracturing, PNAS,  
 • Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora (2016), Assessment of Quantitative Aftershock Productivity Potential in Mining-Induced Seismicity, Pure Appl. Geophys., doi:10.1007/s00024-016-1432-7
 • Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora, Ł. Rudziński, Sz. Cielesta, and G. Mutke (2016), Atypical evolution of seismicity patterns resulting from the coupled natural, human-induced and coseismic stresses in a longwall coal mining environment, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 86, 5-15, doi: 10.1016/j.ijrmms.2016.03.024
 • Kozłowska, M., B. Orlecka-Sikora, G. Kwiatek, M. S. Boettcher, and G. Dresen (2015), Nanoseismicity and picoseismicity rate changes from static stress triggering caused by a Mw 2.2 earthquake in Mponeng gold mine, South Africa, J. Geophys. Res. Solid Earth, 120, doi:10.1002/2014JB011410
 • Kozłowska M. (2013), Analysis of Spatial Distribution of Mining Tremors Occurring in Rudna Copper Mine (Poland), Acta Geophysica Volume 61 (5), doi: 10.2478/s11600-013-0137-x
 • Kozłowska M. (2012), Ilościowa analiza odległości epicentralnych wstrząsów względem frontu eksploatacji w O/ZG Rudna (LGOM), Przegląd Górniczy 2012/12