dr inż. Konstantinos Leptokaropoulos

ADIUNKT

tel: +48 12 292 38 19

e-mail: kleptoka@igf.edu.pl

Wykształcenie:

 • 2005 – BSc. Environmental Engineer, Democritus University of Thrace, Greece
 • 2009 - MSc. Geophysics, Geology Department, School of Earth Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 • 2014 – PhD. Seismology, Geology Department, School of Earth Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Zatrudnienie:

 • Od 13.01.2014 do 31.05.2014 – asystent w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi IGF PAN
 • Od 01.06.2015 – adiunkt w Zakładzie Sejsmologii IGF PAN

ZaINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • zmiany pól naprężeń w czasie i przestrzeni
 • zmiany aktywności sejsmicznej
 • modelowanie tarcia rate/state
 • sejsmologia statystyczna
 • rozwijanie i implementacja oprogramowania sejsmologicznego

wybrane Publikacje:

 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Lasocki S., Martinez-Garzon P., Kwiatek G. (2018), Evolution of seismicity in relation to fluid injection in the North-Western part of The Geysers geothermal field. Geophysical Journal International, 212(2), 1157-1166, DOI: 10.1093/gji/ggx481
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G. (2017), Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations, Acta Geophys., doi: 10.1007/s11600-016-0002-9
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Lasocki S., Kwiatek G. (2016), Preliminary results for Space-Time Clustering of Seismicity and its Connection to Stimulation Processes, in North-Western Geysers Geothermal Field. 35th General Assembly of the European Seismological Commission, Trieste, Italy. http://meetingorganizer.copernicus.org/ESC2016/ESC2016-165.pdf
 • Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E., Orlecka–Sikora B, Karakostas V. (2015), An Evaluation of Coulomb Stress Changes from Earthquake Productivity Variations in the Western Gulf of Corinth, Greece, Pure Appl. Geophys., doi:  10.1007/s00024-015-1057-2
 •  Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E. E. Orlecka-Sikora B. Karakostas V. G. and Vallianatos F. (2014), Time dependent earthquake occurrence rates along the Hellenic Arc, Bull. Seismol. Soc. Am., 104, 6, 3029-3053, doi: 10.1785/0120130298
 • Leptokaropoulos K. M., Papadimitriou E., Orlecka–Sikora B, Karakostas V., (2014), Forecasting seismicity rates in western Turkey as inferred from reference seismicity and stressing history, Nat. Hazards, 73, 1817-1842, doi: 10.1007/ s11069-014-1181-9
 • Tan, O., Papadimitriou, E., Pabuçcu, Z., Karakostas, V., Yoruk, A. and Leptokaropoulos, K. M., (2014), A detailed analysis of microseismicity in Samos and Kusadasi (eastern Aegean) areas, Acta Geophys., doi: 10.2478/s11600-013-0194-1
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou E. E., Orlecka-Sikora, B. Karakostas V. G. and Vallianatos, F. (2013), Modeling Seismicity Rate Changes Along The Hellenic Subduction Zone (Greece), Bull. Geol. Soc. Greece, XLVII, 1157-1166
 • Leptokaropoulos K. M., Karakostas V. G., Papadimitriou E. E., Adamaki A. K., Tan O., and İnan S., (2013), A Homogeneous Earthquake Catalogue for Western Turkey and Magnitude of Completeness Determination, Bull. Seismol. Soc. Am., 103, 5, 2739-2751
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou, E. E., Orlecka-Sikora, B., Karakostas, V. G., (2012), Seismicity rate changes in association with the evolution of the stress field in northern Aegean Sea, Greece, Geophys. J. Int., 188, 1322 – 1338
 • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou, E. E., Orlecka-Sikora, B., Karakostas, V. G. (2010), Seismicity rate changes in association with time dependent stress transfer in the region of northern Aegean Sea, Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 2093–2103

PROJEKTY BADAWCZE:

 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (IS-EPOS), projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Lider Zadania 3: “Implementacja usług tematycznych dla wybranych Use Case” (od stycznia 2014)
 • Udział w programie badawczym THALES pt. "Integrated understanding of Seismicity, using innovative Methodologies of Fracture mechanics along with Earthquake and non extensive statistical physics – Application to the geodynamic system of the Hellenic Arc. SEISMO FEAR HELLARC" fundowanym przez Ministerwsto Edukacji Grecji i Unię Europejską (styczeń 2013 - czerwiec 2014)
 • Udział w grecko-tureckim programie badawczym “Seismotectonic properties of the eastern Aegean: Implications on the stress field evolution and seismic hazard assessment in a tectonically complex area” fundowanym przez Ministerstwo Edukacji Grecji, GSRT 10 ΤUR/ 1–3–9, Joint Research and Technology Programmes 2010–2011 (2011-2013)
 • Instalacja, utrzymanie i analiza danych z tymczasowej siecie sejsmologicznej w Centralnej Grecji (2009 – 2011)
 • Analiza danych sejsmologicznych w Stacji Sejsmologicznej w Tesalonikach, obliczanie parametrów źródła i lokalnych magnitud (2008-2013)

PRAKTYKI, stypendia:

 • 01-04.2013 - wymiana studencka w ramach programu LLP/ERASMUS (IGF PAN, Warszawa, Polska)
 • 10-12.2008 - wymiana studencka w ramach programu LLP/ERASMUS (AGH, Kraków, Polska)


 

Prowadzone projekty

 • chihe