Komisje Rady Naukowej IGF PAN na kadencję 2015-2018

Komisja do przeprowadzenia czynności związanych z przewodami doktorskimi

Komisja ds. nagród i stypendiów

Komisja dyscyplinarna

Komisja ds. Stypendium im. Profesora Kacpra Rafała Rybickiego

Komisja ds. oceny Pracowników Naukowych

Komisja ds. konkursów wewnętrznych dla Młodych Naukowców

Rzecznik Dyscyplinarny

Procedura postępowania przy składaniu wniosków do Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Etyki, Rzecznika Dyscyplinarnego

Prowadzone projekty

  • chihe