prof. dr hab. inż. Jacek Wojciech Kamiński

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Physics

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 867, e-mail: jkaminski@igf.edu.pl