prof. dr. hab. Janusz Borkowski

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Physics

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915866, e-mail: borek@igf.edu.pl


WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

1961 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, magister geofizyki (MSc)

1969 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, doktor nauk fizycznych (PhD)

1985 Instytut Geofizyki PAN, doktor habilitowany nauk fizycznych

 

PRACA ZAWODOWA / RESEARCH CAREER

1957-1958 Aerolog w Polskiej Wyprawie Naukowej Międzynarodowego Roku Geofizycznego do Wietnamu

1961-1963 Asystent w Instytucie Geofizyki UW

1963-1969 Starszy asystent w Instytucie Geofizyki UW

1969-1974 Adiunkt w Instytucie Geofizyki UW

1974-1975 Visiting Professor, Department of Physics and Astronomy, University of Florida, Gainesville USA

1975-1979 Adiunkt w Instytucie Geofizyki UW

1979-1986 Adiunkt w Zakładzie Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN

1981-2008 Kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN

1986 maj-lipiec 1986 Visiting scientist, Department of Atmospheric Science, Colorado State University

1986-2006 Docent w Instytucie Geofizyki PAN

od 2007 Profesor w Instytucie Geofizyki PAN

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA / MEMBERSHIPS

od 1985- Członek Rady Redakcyjnej „Acta Geophysica Polonica” i „Acta Geophysica”

od 1986- Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, 1999-2002 sekretarz Rady od 2007 zastępca Przewodniczącego

od 1990 Członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN

1990-1996 Członek Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN

1991-2003 Członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

od 1992- Członek Komitetu Geofizyki, 1999-2002 i od 2007 zastępca Przewodniczącego

1995-2005 Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki UW

1996-2003 Członek Rady Redakcyjnej „Oceanological Studies”

1998 Członek Komitetu Naukowego Europejskiej Konferencji UV w Helsinkach

od 1998 Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG)

1999-2002 Członek Sekcji Geologii i Geofizyki (P04D) KBN

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWYCH / RESEARCH PROJECTS

 • od 1987- Kierownik tematu „Monitoring ozonu i promieniowania UV-B” realizowanego dla Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska
 • 1994-1997 Wykonawca projektu „Badanie aerozolu atmosferycznego zawierającego żelazo”, KBN 6 P201 038 07
 • 1996-1998 Koordynator części polskiej projektu Unii Europejskiej, „UVRAPPF” (UV Radiation In Arctic; Past, Present and Future)
 • 1999-2002 Główny wykonawca projektu KBN Nr 6P4D 017 17, „Badanie zmienności promieniowania ultrafioletowego dochodzącego do powierzchni ziemi w zależności od stanu atmosfery i przy różnych skalach czasowych”
 • 2000-2003 Główny Wykonawca projektu Unii Europejskiej „EDUCE” (European Database for Ultraviolet Radiation Climatology and Evaluation)
 • 2000-2004 Kierownik projektu promotorskiego KBN 6P04D01719
 • 2003-2006 Udział w projekcie GEODEV “Centre on Geophysical Methods and Observations for Sustainable Development”
 • 2007-2008 Kierownik projektu promotorskiego Nr N307 023 32/0741

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA / TEACHING

 • 1961-1979 Udział w opracowaniu programów i prowadzenie wykładów i ćwiczeń przedmiotów: „Klimatologia”, „Przetwarzanie danych meteorologicznych”, „Meteorologia teoretyczna” dla studentów geofizyki na Wydziale Fizyki UW. Opracowanie programu i skryptu wykładu „Meteorologia ogólna” oraz prowadzenie tego wykładu dla studentów WAT.
 • 1991-1996 Wykład „Fizyka granicznej warstwy atmosfery” na Wydziale Inżynierii Środowiska PW
 • 1994-2004 Wykład „Wybrane zagadnienia fizyki atmosfery” dla studentów 5 roku geofizyki na Wydziale Fizyki UW.
 • 1988-1990 Promotor pracy doktorskiej: „Opis struktury przyziemnej warstwy atmosfery dla potrzeb inżynierii środowiska” mgr L. Łobockiego (PW)
 • 1996-2000 „Local supervisor” pracy doktorskiej mgr M. Ziemiańskiego „Nonlinear balanced model for baroclinic waves” (University of Reading, UK)
 • 2000-2004 Promotor pracy doktorskiej „Analiza zmienności grubości optycznej aerozolu w zakresie ultrafioletowym promieniowania słonecznego w Belsku na podstawie pomiarów spektrofotometrem Brewera”, mgr J. Jarosławskiego (IGF PAN).
 • 2002-2004 Promotor pracy doktorskiej mgr M. Zdunek „Studium modelowe transportu i przemian ozonu i jego prekursorów w strefie frontu chłodnego”  (PW)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA / AWARDS

 • 1961 Wietnamski Medal Przyjaźni
 • 1970 Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską
 • 1971-1979 Nagrody Rektora UW za osiągnięcia dydaktyczne i prace naukowe
 • 1985 Nagroda Sekretarza Naukowego PAN
 • 1988 Złoty Krzyż Zasługi

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

Artykuły i komunikaty naukowe:

 • Borkowski, J., Turbulencja bezchmurnego nieba; szczególny przypadek turbulencji atmosferycznej, Gaz. Obserw. PIHM, nr 4, 6-10, 1962.
 • Borkowski, J., The wind profile and turbulent diffusion in a stable surface laser of the atmosphere, Acta Geophys. Pol., 12, 199-203, 1964.
 • Borkowski, J., Metoda oceny skutków zasiewania chmur gradowych, Przeg. Geofiz., 10 , 203-206, 1965.
 • Borkowski, J., Wpływ warunków meteorologicznych na dyfuzję turbulencyjną, Przeg. Geofiz., 10, 239-256, 1965.
 • Borkowski, J., The spectra of turbulent energy in the surface layer of the atmosphere, Acta. Geophys. Pol., 17, 81-92, 1969.
 • Borkowski, J., Spectra of anisotropic turbulence in the atmosphere, Radio Sci., 4, 1351-1355, 1969.
 • Kaimal, J. C., J. Borkowski, S. Panchev, D. T. Gjessing, and L. Hase, Anisotropy of the fine structure, Radio Sci., 4, 1369-1370, 1969.
 • Borkowski, J., The spectrum of temperature fluctuations in the atmosphere, Acta Geophys. Pol., 18, 43-49, 1970.
 • Borkowski, J., Comments on meteorological facets of the air quality display model, ICAS Report, Univ. of Florida, 1975.
 • Borkowski, J., An-Ti Chai, Tsan Mo, and A.E.S. Green, Cloud effects on middle ultraviolet global radiation, Acta Geophys. Pol., 25, 297-301, 1977.
 • Borkowski J., Horizontal turbulent heat flux in atmospheric surface layer, Acta Geophys. Pol., 26, 159-163, 1978.
 • Borkowski J., and A.E.S. Green, Vertical transport of NO2 through the tropopause, Acta Geophys. Pol., 26, 277-282, 1978.
 • Borkowski J., K. Haman, D. Nowak, Metoda precyzyjnego pilotażu balonowego w planetarnej warstwie granicznej dla celów badawczych, Przegl. Geofiz., 23(31), 3-6, 1978.
 • Borkowski, J., The structure of turbulence in the surface layer of the atmosphere, Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sci. D-21, pp. 33, 1984.
 • Borkowski, J., The influence of pressure fluctuations on characteristics of turbulence in the surface layer of the atmosphere, Seventh Symposium on Turbulence and Diffusion, Am. Met. Soc., 247-249, 1985.
 • Borkowski, J., The influence of pressure fluctuations on the structure of the surface layer, Acta Geophys. Pol., 34, 397-404, 1986.
 • Borkowski, J., O modelowaniu turbulencji, Prz. Geof., 31, 297-305, 1986.
 • Borkowski, J. L., Influence of the length of antenna on the accuracy of measurement of vertical current in the surface layer of the atmosphere, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., D-35(238), 177-181, 1991.
 • Borkowski, J. L., Measurements UV-B radiation at Belsk, Report of the. WMO meeting of experts on UV-B Measurements, Data Quality and Standardization of UV Indices 25-28 Jul. 1994 Les Diablerets, Switzerland, 54-56, 1994.
 • Borkowski, J. L., O poglądach Mariana Smoluchowskiego na zagadnienie górnej granicy atmosfery, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sci., M-18 (273) 51-55, 1996.
 • Kownacka, L., J. L. Borkowski, Changes in the vertical distribution of fission products over Poland during the period 1973-1994, Acta Geophys. Pol., 44, 43-59, 1996.
 • Borkowski, J., K. Slomka, An analysis of clear sky UV data from Belsk, Proceedings of workshop on monitoring of UV-B radiation and total ozone, Poprad-Ganovce, 97-103, 1996.
 • Borkowski, J. L, and J. W. Krzyscin, UV index and daily dose; an analysis of Belsk data and forecasting, Report of the WMO-WHO Meeting of Experts on Standardisation of UV Indices and their Dissemination to the Public Les Diablerets, Switzerland 21-24 July 1997, 135-138, 1997.
 • Taalas, P., W. Josefsson, A. Kylling, K. Henriksen, T. Svenöe, P. Eriksen, J. Borkowski & Z. Litynska, Ultraviolet Radiation in the Arctic; Past, Present and Future (UVRAPPF), In: European stratospheric ozone research 1996-97, Amanatidis, G. and N. Harris (Eds.), European Commission Air pollution research report 59, 119-120 1997.
 • Borkowski, J. L., Revaluation of the series of solar UV-B radiation data, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., D-48(291), 81-89, 1998.
 • Borkowski, J. L., Homogenisation of the Belsk UV-B series (1976-1997) and trend analysis, J. Geophys. Res., 105, 4873-4879, 1999.
 • Kaurola, J., P. Taalas , J. L. Borkowski , T. Koskela, and W. Josefsson, Long term variations of UV-B at three stations in Northern Europe, J. Geophys. Res., 105, 20813-20820, 2000.
 • Zak-Prelich, M., J. L. Borkowski, F. Alexander, M. Norval, Association between seasonal UV exposure and the incidence of chickenpox and shingles, J. Invest. Dermatol., 117 (3), 330, 2001.
 • Zak-Prelich, M., J. L. Borkowski, F. Alexander, and M. Norval, The role of solar UV irradiation in zoster, Epidem. and Inf., 129, 593-597, 2002.
 • Borkowski J. L., Variations of UV-B radiation ozone and cloudiness at different time scales; a wavelet analysis, Acta Geophys. Pol., 50, 109-117, 2002.
 • Borkowski J.L., J. W. Krzyścin, Trend determination in the ozone series; a wavelet approach, In: Stratospheric ozone 2002, European Commission Air pollution research report 79, 59-62, 2003.
 • G. Seckmeyer, M. Allaart, A. Arola, A. Bais, D. Baumgartner, M. Blumthaler, J. Borkowski, C. Brogniez, T. Cabot, A. Casiniere, K. Edvardsen, O. Engelsen, K. Eerme,. Feister, M. Ferraguto13, B. Gardiner, D. Gillotay, M. Glandorf, S. Gonzi5, J.Groebner, A. Heikkila, D. Henriques, M. Houët, M. Janouch, J. Kaurola, R. Kift, P.Kirsch, B. Kjeldstad, J. Krzyscin, A. Kylling, B. Lapeta, J. Lenoble, Z. Litynska, T.Martin, D. Masserot, C. Meleti, L. Norvang Nilsen, P. den Outer, E. Putz, D. Rembges,A. di Sarra, A. Siani, R. Silbernagl, N. Siljamo, H. Slaper, I. Smolskaia, M. Steinmetz,P. Taalas, K. Tourpali, K. Vanicek, A.Webb, M. van Weele and P. Weihs, The European Database for Ultraviolet Climatology and Evaluation (EDUCE), In: Stratospheric ozone 2002, European Commission Air pollution research report 79, 404-407, 2003.
 • Borkowski J., Rajewska-Więch B. Lityńska, E. Źrałek, Osłabienie warstwy ozonowej, Stan środowiska w Polsce w latach 1996-2001, Warszawa 2003.
 • Borkowski J. L. Trend determination in ozone series, Proc.XX Quadrennial Ozone Symposium, Kos, Greece, 300-302, 2004.
 • Borkowski J. L., Wavelets-a tool in ozone and UV time series analysis, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., D-64(371), 135-138, 2004.
 • Borkowski J.L., Modelling of UV radiation variations at different time scales, Annales Goephysicae 26 (3), 441-446, 2008.
 • Krzyścin J., Borkowski J., 2008. Variability of the total ozone trend over Europe for the period 1950-2004 derived from reconstruction data, Atmos. Chem. Phys. 8, 2847-2857.
 • Borkowski J., 2008. Reconstruction of daily total ozone over Europe since 1950 and variability of the total ozone trend, in: Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, pp. 66-68, Warsaw 2008.

II. Monografie, podręczniki, skrypty:

 1. Meteorologia ogólna, skrypt dla słuchaczy WAT, 1974.
 2. Borkowski, J., Degórska, M., Jarosławski, J., Kopcewicz, B., Krzyścin, J., Rajewska-Więch, B., 2005. Ozon w atmosferze, In: Perkowski, J., Zarzycki, R., eds., Występowanie i własności ozonu, PAN Oddział w Łodzi, p. 107-139

III. Doniesienia konferencyjne:

 • Borkowski, J., Spectra of anisotropic turbulence in the atmosphere, Collqium on spectra of atmospheric variables, Stockholm, 1969.
 • Borkowski, J., An overview of ozone and UV radiation activity in the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences , Nordic Ozone Group Meeting, Ryga Latvia 1996.
 • Taalas, P., T. Koskela, J. Damski, W. Josefsson, A. Kylling, T. Svenoe, K. Henriksen, P. Eriksen, J. Borkowski and Z. Litynska, Ultraviolet Radiation in the Arctic; Past, Present and Future (UVRAPPF), Quadrennial Ozone Symposium, L' Aquila, Italy 1996.
 • Borkowski, J., Reliability of UV data from Belsk, UVRAPPF Conference, Garmisch Partenkirchen, Germany 1996.
 • Borkowski, J., Temperature corrections of the Belsk UV series, 3rd UVRAPPF and NOG Meeting Tromso Norway 1997.
 • Borkowski, J., Promieniowanie UV dochodzące do powierzchni Ziemi, Sympozjum „Zmiany ozonu i promieniowania UV-B oraz ich wpływ na środowisko przyrodnicze” Ustroń 1997.
 • Borkowski, J., and J. Krzyścin, Conversion of the SU units into MED for the Belsk UV series. 4th UVRAPPF Meeting Warsaw, Poland 1997.
 • Borkowski J., Homogenisation of the Belsk UV-B series (1976-1997) and trend analysis, ECUV Conference, Helsinki, Finland 1998.
 • Taalas, P., J. Kaurola , A. Heikkilä , W. Josefsson , A. Kylling , O. Engelsen, T. Svenoe , P. Eriksen , J. L. Borkowski , J. W. Krzyścin , Z. Litynska , Łapeta, and B. Kois, Ultraviolet Radiation in the Arctic; Past, Present and Future, ECUV Conference, Helsinki Finland 1998.
 • Borkowski J., Current research on ozone and UV-B in Institute of Geophysics, Nordic Ozone Group Meeting, Saariselka, Finland 1999.
 • Borkowski J., Wavelet analysis of total ozone and cloudiness effect on UV-B radiation, EGS 25 general Assembly, Nice, France 2000.
 • Borkowski, J., Variations of the UV-B radiation, ozone and cloudiness at different time scales, International Workshop 50 years of the Solar and Ozone Observatory, Hradec-Kralove, 2001.
 • Borkowski, J., Modelling of UV radiation at different time scales, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France. 2003.
 • Borkowski, J., Wavelets; a new tool in UV time series analysis, Workshop “Ozone and UV Radiation over Central Europe” Jachranka, October, 20-22, 2003
 • Borkowski J. L., Trend determination in ozone series, Quadrennial Ozone Symposium, Kos, Grece 2004.
 • Janusz Borkowski: Variations of the ozone trend. XXIV IUGG General Assembly, Perugia, Włochy, sesja MS018 The Role of the Stratosphere in the Climate System, 08.07.2007-15.07.2007
 • Janusz Krzyścin and Janusz Borkowski: Problems of the choice of the method for the trend calculations, 17.09.2007 r., Davos, Szwajcaria, IX Workshopie programu COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technological Research) akcja nr. 726 "Long term changes and climatology of UV radiation over Europe"

IV. Artykuły popularno-naukowe i inne

 • Borkowski, J., Badania wysokich warstw atmosfery, Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki, 2, 331-340, PWN Warszawa, 1962.
 • Borkowski, J., Efekt cieplarniany-przyczyny i skutki, Fizyka w szkole 4(211), 197-203, 1991.
 • Borkowski, J., Efekt cieplarniany w atmosferze Ziemi, Materiały Podyplomowego Studium PRONAT na UMK w Toruniu, red. J. Turło, Wydawca, TOP KURIER, Toruń, 1995.
 • Borkowski, J., Ozon w atmosferze, Materiały Podyplomowego Studium PRONAT na UMK w Toruniu, red. J. Turło, Wydawca, TOP KURIER, Toruń, 1995.
 • Komitet Geofizyki PAN, Ocena stanu nauk geofizycznych w Polsce, opracowana przez zespół Borkowski, J., K. Haman (przewodniczący), J. Kowalczuk, Z. Mikulski, R. Teisseyre, A. Wernik, W. Zuberek, Przegl. Geofiz., 40, 5-11, 1995.
 • Borkowski, J. L., Aniela Dziewulska-Łosiowa, 1916-2004, „Przegląd Geofizyczny” 2005, no1-2.
 • Krzyścin, J.W., J. Borkowski, A. Głowacka, J. Jarosławski, J. Podgórski, A. Pietruczuk, B. Rajewska-Więch, A. Sawicka, P. Sobolewski, J. Wink, W. Zawisza, Half century of the ozone observation at the Central geophysical Laboratory, IGF, PAS, Belsk, Poland, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, the Anniversary of 60 years of the Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences.

Prowadzone projekty