dr inż. Janusz Mirek

tel. +48 12 2923806

email: jmirek@igf.edu.pl

Wykształcenie:

 • 1997 -  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, mgr inż. Geofizyki Stosowanej
 • 2002 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr inż. Nauk o Ziemi

Zatrudnienie:

 • od 2014:  Zakład Sejsmologii, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2012 –2013 Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, starszy wykładowca
 • 2002-2012 – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, adiunkt
 • 2001-2002 – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, asystent

Zainteresowania badawcze:

 • sejsmologia
 • sejsmologia inżynierska
 • sejsmiczność indukowana
 • oddziaływanie wstrząsów górniczych na powierzchnię
 • numeryczne przetwarzanie sygnałów
 • sieci neuronowe

NAGRODY i odznaczenia:

 • 1998 – Nagroda Rektora II stopnia za prace w ramach projektu Minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania drgań powstających w trakcie poszukiwawczych prac sejsmicznych.
 • 2002 – Wyróżnienie przez Radę Wydziały pracy doktorskiej pt. Rozległy system pomiarowo-interpretacyjny drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi zrealizowany w technologii Internetu.
 • 2003 - Nagroda Rektora AGH za osiągnięcia naukowe
 • 2004 - Nadanie tytułu Dyrektora Górniczego II stopnia

wybrane publikacje:

 • Mirek K., Mirek J., Correlation between ground subsidence and induced mining seismicity, Upper Silesia Coal Basin Case Study. Polish Journal of Environmental Studies; 2011 vol. 20 no. 4A,253–257
 • Paradisopoulou P. M., Papadimitriou E. E., Mirek J., Karakostas V. G., Time-dependent probability distribution on faults associated to strong earthquakes (M≥6.5) in the broader Greece area , Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, 298–299
 • Mirek J, Mirek K., Non-parametric approximation used to analysis of PSinSAR™ data of Upper Silesian Coal Basin, Poland, Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6. no. 4 s. 405–409.
 • Mirek J., Mirek K., Nonparametric estimation of density probability function of seismic source location, WUG, 2007, ISBN 978-83-60195-35-2, 331–337
 • Mirek J., Strong ground motion monitoring network in the Legnica–Głogów Copper Mining ,Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705 Ser. A and Ser. B. 2005 vol. 2 no.  145–150
 • Mirek J., Implementacja obsługi technologii mobilnych w module MOBILE systemu SEJS-NET, Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, T. 2, Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004, s. 1057–1062
 • Mirek J., Komputer równoległy ASGARD przeznaczony do obliczeń w geofizyce , Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1 s. 535–539
 • Lasocki S., Szybiński M., Matuszyk J., Mirek J., Pielesz A., Prognozowanie drgań powierzchni wywołanych wstrząsami górniczymi – przegląd krytyczny , Warsztaty 2000 ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum , PAN IGSMiE, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 42)  s. 261–279
 • Mirek J., Rozproszony system pomiarowo-interpretacyjny drgań gruntu wzbudzanych wstrząsami górniczymi – projekt , PAN IGSMiE, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 42), s. 319–324
 • Mirek J., Lasocki S., SEJS-NET: działający rozległy sejsmometryczny system pomiarowy, PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje; nr 49). s. 561–568
 • Mirek J., Sejsmometryczny system pomiarowy SEJS-NET, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monogr. , vol. M-24, s. 181–185
 • Mirek J., Bowanko M., Sieć sejsmometryczna SEJS-NET na terenie Gminy , IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; s. 173–177
 • Mirek J., SPS – Seismic Signal Processing, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Series: Miscellanea ; M-29, (395)
 • Mirek J., Bocian S., Bączkowska M., Macoszczyk M. System monitoringu sejsmometrycznego na terenie Gminy Polkowice,  Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 67). s. 267–274
 • Mirek J., Mirek K., Wstępna analiza danych interferometrii satelitarnej z rejonu Krakowa, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B ; nr 214, ISBN 978-83-7374-056-3. — s. 135–140
 • Mirek J., Wykorzystanie technik mobilnych w sterowaniu sieciami pomiarowymi na przykładzie systemu SEJS-NET , IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 59) ,s. 245–254
 • Mirek K., Mirek J., Zastosowanie jądrowej aproksymacji w procesie interpretacji danych PSInSAR z północnej części GZW, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B ; nr 214, ISBN 978-83-7374-056-3. — s. 141–146
 • Mirek J., Lasocki S., Zastosowanie pasmowych relacji tłumienia do określania zasięgu szkodliwych oddziaływań drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi , Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science ; M-22, s. 283–292.
 • Mirek J., Mirek K., Zastosowanie sieci neuronowych do analizy poziomu drgań gruntu na terenie LGOM, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego ,  Seria B ; nr 214, ISBN 978-83-7374-056-3, s. 129–134

Ważniejsze PROJEKTY Badawcze, ekspertyzy i konsultacje:

 • 2007-2009, Studies of the time variations of seismic hazard for the natural and mining induced seismicity with the use of non-parametric methods, Research Project No. GRECJA/10/2007 of Ministry of Science and Higher Education
 • 2009-2013, Strong-motion monitoring in Polkowice Commune, copper exploitation area , AGH university of Science and Technology
 • 20011-2013, Strong-motion monitoring in Grębocice Commune, copper exploitation area, AGH University of Science and Technology
 • 20011-2013, Strong-motion monitoring in Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau, coal exploitation area, AGH University of Science and Technology
 • 2010-2013, Pre- and postseismic effects observed by SAR interferometry in Lefkada Island, Greece, ESA No.8312
 • 2011-2014, Achaia earthquake analysis project, ESA No.9034

 

Prowadzone projekty

 • chihe