Monitoring sejsmiczny

 

Oferujemy analizy eksperckie i usługi na zlecenie 

Określanie zagrożenia sejsmicznego (TZw. analizy hazardu sejsmicznego)

  • analiza hazardu dla sejsmiczności tektonicznej,
  • analiza hazardu dla sejsmiczności indukowanej działalnością człowieka
  • określanie zagrożenia sejsmicznego wybranej lokalizacji w kontekście konkretnych inwestycji np. turbiny wiatrowe itp.

Monitoring sejsmiczny wybranych lokalizacji-projektowanie i realizacja

  • planowanie i optymalizacja sieci sejsmologicznych
  • analiza szumu sejsmicznego
  • akwizycja i opracowywanie danych sejsmologicznych

Szacowanie parametrów źródeł sesjmicznych

Optymalizacja i kalibracja metod obliczeniowych używanych standardowo do określania parametrów źródła sejsmicznego.