Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN

  ProF. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

tel.: +48 22 6915-950
e-mail: orlecka@igf.edu.pl

Sekretariat:
mgr katarzyna boćko

tel.: +48 22 6915-954
e-mail: kbocko@igf.edu.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. naukowych

 dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN

tel.: +48 22 6915-951
e-mail: mmajd@igf.edu.pl

Sekretariat:

MGR Anna Kowalewska

tel.: +48 22 6915-983
e-mail: akowalewska@igf.edu.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. Administracyjno-Finansowych

  MGR BEATA FROMELIUSZ

tel.: +48 22 6915-953
e-mail: bfromeliusz@igf.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS.TECHNICZNYCH 

  Krzysztof Otto, MBA

tel.: +48 22 6915-952
e-mail: k.otto@igf.edu.pl

Sekretariat:

MGR ANNA MĄDRA

tel.: +48 22 6915-955
e-mail: amadra@igf.edu.pl

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ELŻBIETA SLADECZEK

tel.: +48 22 6915-635
e-mail: esladeczek@igf.edu.pl

Prowadzone projekty