dr hab. Robert Bialik

Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-864, e-mail: rbialik@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 2012 - 2013 Akademia Leona Koźmińskiego, Studia Podyplomowe: Akademia Kompetencji Menedżera
 • 2005 – 2010 Instytut Geofizyki PAN, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki, Studia Doktoranckie, doktor nauk o Ziemi;
 • 2005 – 2006 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek: matematyka, specjalność: matematyka z informatyka (licencjat)
 • 2002 – 2005 Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, kierunek: matematyka
 • 1999 – 2004 Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii, kierunek: oceanografia, specjalność: oceanografia fizyczna w zakresie fizyki morza (magister)
 • 1995 – 1999 Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu profil biologiczno-chemiczny

Zatrudnienie

 • 2010 - obecnie - Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki, Instytut Geofizyki PAN
 • 2009 - 2010 - Technik Geofizyki w Zakładzie Zasobów Wodnych, Instytut Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze

 •     Ewolucja i dynamika rzecznych form dennych;
 •     Turbulencja w kanałach otwartych, rzekach, estuariach oraz strefie brzegowej morza;
 •     Transport rumowiska rzecznego w strefach wleczenia i unoszenia, proces saltacji;
 •     Oddziaływanie turbulencja - cząstki sedymentu;
 •     Oddziaływania przepływ wody - sedyment - roślinność wodna.

Nagrody i wyróżnienia

 •     2014 Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013;
 •     2012 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 •     2012 Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe w latach 2010-2011;
 •     2011 Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe w geofizyce;
 •     2009 Mazowieckie Stypendium Doktoranckie w ramach 7PR;
 •     2006 Nagroda im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego na 5-tym Sympozjum Młodych Oceanografów w Gdyni za prace „Niskowymiarowe układy dynamiczne
  w  Oceanografii”;
 •     2006 Wyróżnienie rektora Pomorskiej Akademii Pedagogicznej za wyniki w nauce w trakcie studiów w 2006 roku.

Projekty naukowe

 • Grant dla Młodych Naukowców Instytutu Geofizyki PAN „Ocena transferu tlenu z powietrza do wody generowanego występowaniem roślinności.", (kierownik projektu), 21 000 PLN;
 • Grant własny MNiSW w ramach programu Iuventus Plus nr IP2011 002871 „Struktura turbulencji oraz rozkład prędkości średniej przepływu nad dennymi formami rzecznymi: eksperymenty środowiskowe w zastosowaniach do analizy transportu sedymentu”, (kierownik projektu), 297 000 PLN. Strona projektu: fluvial-dunes.igf.edu.pl
 • Grant dla Młodych Naukowców Instytutu Geofizyki PAN„Dynamika i topografia dennych form rzecznych: analiza danych eksperymentalnych oraz modelowanie transportu rumowiska w świetle stochastycznej teorii Einsteina", (kierownik projektu), 36 500 PLN;
 • Grant własny MNiSW nr N N306 658140 "Opracowanie dwuwarstwowego, hydrodynamicznego modelu transportu rumowiska wleczonego obejmującego warstwę ruchu saltacyjnego oraz warstwę poruszającego się dna", MNiSW, (główny wykonawca), 143000 PLN;
 • Grant promotorski nr N N306 009237 "Modelowanie ruchu cząstek rumowiska w warstwie przydennej w przepływie turbulentnym", MNiSW, (główny wykonawca), 38000 PLN;
 • Young Scientist Programme "Investigation of saltating bed-load transport", (kierownik projektu), 6000 PLN;

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Redaktor Tematyczny Acta Geophysica 2014 - obecnie
 • Redaktor zaproszony GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Achievements, History and Challenges in Geophysics 2013 - 2014
 • International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), Członek Experimental Methods and Instrumentation;
 • Recenzent dla: Journal of Hydraulic Research (Taylor & Francis), Journal of Hydraulic Engineering (ASCE), Acta Geophysica (Springer), Journal of Hydrology (Elsevier), Earth Surface Processes and Landforms (Wiley), Applied Mathematical Modelling (Elsevier), Advances in Water Resources Elsevier), Journal of Hydrology and Hydromechanics (Versita), Archives of Mechanics (IPPT), Geosciences Journal (Springer); Theoretical and Computational Fluid Dynamics (Springer); GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences (Springer) i kilku międzynarodowych konferencji;

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

Bialik R.J., Karpiński M., Rajwa A., Luks B., Rowiński P.M. (2014). Bedforms characteristics in natural and regulated channels: a comparative field study on the Wilga River, Poland, Acta Geophysica, Vol. 62, No. 6, doi: 10.2478/s11600-014-0239-0
Bialik R.J. (2013). Numerical Study of Near-Bed Turbulence Structures Influence on the Initiation of Saltating Grains Movement, Journal of Hydrology and Hydromechanics, Vol. 61, No. 3, pp. 202-207, doi: 10.1016/S1001-6279(13)60051-7;
Bialik R.J., Czernuszenko W. (2013). On the numerical analysis of bed-load transport of saltating grains, International Journal of Sediment Research, Vol. 28, No. 3, pp. 413-420, doi: 10.2478/johh-2013-0026;
Czernuszenko W., Bialik R.J. (2013). Some Properties of Lagrangian Modeling of Saltating Grains Over Movable Bed, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Experimental and Computational Solutions of Hydraulics Problems, pp. 273-283, doi: 10.1007/978-3-642-30209-1_19;
Karpiński M., Bialik R.J., Rowiński P.M. (2013). Application of Lattice Boltzmann Method for generation of flow velocity field over river bed-forms, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Experimental and Computational Solutions of Hydraulics Problems, pp. 327-335, doi: 10.1007/978-3-642-30209-1_23;
Bialik R.J., V.I. Nikora and Rowiński P.M. (2012). 3D Lagrangian modelling of saltating particles diffusion in turbulent water flow. Acta Geophysics. Vol. 60, No. 6, pp. 1639-1660, doi: 10.2478/s11600-012-0003-2;
Bialik R.J. (2012). Closure to "Particle-particle collision in Lagrangian modeling of saltating grains". Journal of Hydraulic Research. Vol. 50, No. 2, pp. 252, doi:10.1080/00221686.2012.668375;
Bialik R.J. (2011). A numerical study of saltation of non-uniform grains. Journal of Hydraulic Reserach, Vol. 49, No. 5, pp. 697-701, doi: 10.1080/00221686.2011.598025;;
Bialik R.J. (2011). Particle-particle collision in Lagrangian modeling of saltating grains. Journal of Hydraulic Research. Vol. 49, No. 1, pp. 23–31, doi:10.1080/00221686.2010.543778;
Moskalik M., Bialik R.J. (2011). Statistical analysis of topography of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Svalbard. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Vol. 2, pp. 225-233, doi: 10.1007/978-3-642-17475-9_15.

Inne publikacje

Bialik R.J., Karpiński M., Rajwa A. (2014). Discharge measurements in lowland rivers: field comparison between an electromagnetic open channel flow meter (EOCFM) and an acoustic doppler current profiler (ADCP), GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Achievements, History and Challenges in Geophysics (eds. Bialik, Majdański, Moskalik): 213-222
Bialik R.J., Napiórkowski J.J., Rowiński P.M., Strupczewski W.G. (2014). Forty Years of Water Research at the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Achievements, History and Challenges in Geophysics (eds. Bialik, Majdański, Moskalik): 109-125;
Rajwa A., Bialik R.J., Karpiński M., Luks B. (2014). Dissolved oxygen in rivers: concepts and measuring techniques
GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Achievements, History and Challenges in Geophysics (eds. Bialik, Majdański, Moskalik): 337-350
Rajwa A., Rowiński P.M., Bialik R.J., Karpiński M. (2014). Stream diurnal profiles of dissolved oxygen – case study. 3rd IAHR Congress, Porto;
Bialik R.J., Karpiński M., Rajwa A., Głowacki O. (2014). Characterization of Basic fluvial dunes parameters: a field study in the Vistula River, Poland. 3rd IAHR Congress, Porto;
Karpiński M., Bialik R.J., Rowiński P.M. (2012) 2-D Numerical Model for the Bedforms Evolution Proc. 2nd IAHR Europe Congress, Monachium;
Bialik R.J., Nikora V.I., Rowiński P.M., Czernuszenko W. (2010). A numerical study of turbulence influence on saltating grains, River Flow 2010. Vol. 1, pp. 105-112;
Bialik R.J. (2010). Numeryczne modelowanie transportu rumowiska wleczonego, Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus Vol. 9, No. 2, pp. 3-12;
Czernuszneko W., Bialik R.J. (2009). Lagrangian model for continuous saltating grains in flowing water, IAHR Congress, Vancouver, (CD);
Bialik R.J., Czernuszenko W. (2008). Particle-Particle Collision for Lagrangian Modelling of Saltating Grain: Theoretical Background. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. Vol. E-10, No. 406, pp. 29-38
Bialik R.J., Czernuszenko W. (2008). 2D numerical model for the bed-load transport of saltating grain. River Flow 2008. Vol. 2, pp. 945-952;
Bialik R.J., Czernuszenko W. (2007). Numerical Analysis of Lagrangian Particle Model. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. Vol. E-7, No. 401, pp. 21-30;
Bialik R.J., Czernuszenko W., Kiczko A. (2007). Numerical model of saltation in open channel flow, abstrakt opublikowany 12th International Conference MMA2007, Trakai: Mathematical Modelling and Analysis.
Bialik R.J., Czernuszenko W. (2006). Analysis of Sediment Laden Flows in Open Channel. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. Vol. E-6, No. 390, pp. 25-32;
Bialik R.J. (2006). LaTeX w środowisku naukowym. Spostrzezenia, uwagi, propozycje. Biuletyn Polskiej Grupy Uzytkowników Systemu TeX.

 

Prowadzone projekty

 • chihe