dr inż. Magdalena Mrokowska

Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-849, e-mail: m.mrokowska@igf.edu.pl

Strony zewnętrzne: Linkedin, Publons, Orcid

Zatrudnienie

 • od 2014 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 2011-2014 - asystent w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • od 2016 - kierownik Laboratorium Fizycznych Modeli Hydrodynamicznych

Zainteresowania badawcze

 • sedymentacja cząstek stałych w ośrodkach wodnych – dynamika opadania cząstek w ośrodkach ze stratyfikacją gęstości i w cieczach nienewtonowskich,
 • propagacja prądów gęstościowych,
 • dynamika transportu rumowiska wleczonego,
 • opory przepływu w warunkach ruchu ustalonego i nieustalonego,
 • laboratoryjne techniki pomiarowe.

Publikacje

Mrokowska M.M., Krztoń-Maziopa A. 2019: Viscoelastic and shear-thinning effects of aqueous exopolymer solution on disk and sphere settling. Scientific Reports, 9: 7897, DOI: 10.1038/s41598-019-44233-z

Mrokowska M.M., Rowiński P.M. 2019Impact of Unsteady Flow Events on Bedload Transport: A Review of Laboratory Experiments. Water, 11(5), 907, DOI: 10.3390/w11050907

Mrokowska M.M., 2018: Stratification-induced reorientation of disk settling through ambient density transition. Scientific Reports, 8, 412, DOI: 10.1038/s41598-017-18654-7

Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Książek L., Strużyński A., Wyrębek M., Radecki-Pawlik A., 2018. Laboratory studies on bedload transport under unsteady flow conditions, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 66, 1, 66, 23–31, DOI: 10.1515/johh-2017-0032

Kalinowska, M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M., 2018: Sensitivity Analysis for the Water-Air Heat Exchange Term, W: (ed. M.B. Kalinowska i in.) Free Surface Flows and Transport Processes; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/978-3-319-70914-7_13

Mrokowska M.M., Rowiński P.M., 2017: Bed shear stresses and bed shear velocities - ubiquitous variables in river hydraulics, W: A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, J. Hradecky (Eds) Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers,CRC Press, pp. 180-195

Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Książek L., Strużyński A., Wyrębek M., Radecki-Pawlik A., 2016: Flume experiments on gravel bed load transport in unsteady flow – preliminary results, W (eds. P. Rowiński, A. Marion) Hydrodynamic and mass transport at freshwater aquatic interfaces. Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer International Publishing Switzerland, pp. 221-233, DOI 10.1007/978-319-27750-9_18

Mrokowska, M. M., Rowiński, P. M., and Kalinowska, M. B., 2015: A methodological approach of estimating resistance to flow under unsteady flow conditions, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 4041-4053, DOI 10.5194/hess-19-4041-2015

Mrokowska M.M., Rowiński R.M., Kalinowska M.B., 2015: Evaluation of friction velocity in unsteady flow experiments, Journal of Hydraulic Research, 53(5), 659-669,  DOI 10.1080/00221686.2015.1072853

Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Kalinowska, M.B., 2013: The uncertainty of measurements in river hydraulics – the case of the friction velocity evaluation based on an unrepeatable experiment, W: (ed. P. Rowiński) Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 195-206, DOI 10.1007/978-3-642-30209-1_13

Mrokowska M.M., M. Osuch, 2011: Assessing validity of the dead zone model to characterize transport of contaminants in Wkra River, W: (ed. P. Rowiński)  Experimental methods in hydraulic research, Experimental Methods in Hydraulic Research, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 235-246, DOI 10.1007/978-3-642-17475-9_16

Członkostwo w zespołach redakcyjnych i komitetach naukowych

 • Editorial Board Member Scientific Reports (Nature Publishing Group) -  od 2018
 • Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M. (Eds.), 2018: Free Surface Flows and Transport Processes; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer-Verlag Berlin Heidelberg
 • Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Interantional School of Hydraulics
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: XVIII International School of Hydraulics 
 • Członek Komitetu Naukowego International Symposium and Exhibition on Hydro-Environment Sensors and Software 2019

Projekty naukowe

 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: “Eksperymentalne badania wpływu gradientu gęstości ośrodka wodnego na dynamikę opadania cząstek niekulistych” (2018-2020), 19 000 PLN
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: “Fizyczne modelowanie sedymentacji cząstek stałych w uwarstwionych gęstościowo ośrodkach wodnych” (2016-2017), 7 000 PLN.
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców pt: ”Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do eksperymentów w kanałach otwartych – budowa, uruchomienie oraz wstępne prace badawcze” (2014 - 2016), 45 000 PLN.
 • Kierownik projektu “Preludium” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/N/ST10/07395) pt: „Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbraniowe” (2011 - 2016), 296 760 PLN.
 • Wykonawca w projekcie Iuventus Plus (IP2012 028772) pt: „Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących” (2014 - 2016)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, 2018
 • Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za aktywność publikacyjną w roku 2018
 • II Nagroda Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za wyróżniającą się aktywność publikacyjną w roku 2015
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt.: „Opory przepływu w korytach otwartych w warunkach przejścia fali wezbraniowej” przez Radę Naukową IGF PAN

 

Prowadzone projekty