dr inż. Damian Jankowski

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Research

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-402 Warszwa

tel. +48 22 6915 741, e-mail: djankowski@igf.edu.pl


 

Prowadzone projekty