dr hab. Barbara Kopcewicz

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Physics

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 870, e-mail: barbara@igf.edu.pl


WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

 • 1963 - 1968 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyku. Mgr fizyki w Katedrze Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego (1968). Temat pracy magisterskiej: „Badanie rozkładu wewnętrznego namagnesowania w stopie Co0.86Fe0.14 metodą spolaryzowanych neutronów” (MSc)
 • Doktor Nauk Fizycznych (1974), Instytut Geofizyki PAN, Temat pracy doktorskiej: „Badanie zmian koncentracji żelaza w atmosferze metodą efektu Mössbauera” (PhD)
 • Doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie - Geofizyka (2007). Temat pracy habilitacyjnej: „Ecological Aspects of Mössbauer Study of Iron-Containing Atmospheric Aerosol

ZATRUDNIENIE / RESEARCH CAREER

 • Asystent Instytut Geofizyki PAN, od 1968 do 1974,
 • Adiunkt Instytut Geofizyki PAN, od 1974,
 • Docent Instytut Geofizyki PAN od 2007.
 • Visiting Professor, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Boulder, Colorado, USA, 1988-1989 i 1991-1992.
 • Visiting Professor, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, RFN, 1985-1987.
 • Visiting Scientist, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, RFN, wielokrotnie, od 1 do 3 miesięcy (w sumie ok. 2 lat), w latach 1979-1984.

TEMATYKA PRAC BADAWCZYCH / RESEARCH PROJECTS

Fizyka i chemia aerozolu atmosferycznego:

 • Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej do badań żelaza w atmosferze,
 • Morfologia aerozolu atmosferycznego siarczanów i azotanów,
 • Badanie procesów chemicznych w dolnej troposferze z udziałem ozonu, dwutlenku azotu, tlenku węgla i dwutlenku siarki.

Zastosowanie efektu Mössbauera do badań z zakresu archeologii przemysłowej.

Zastosowanie efektu Mössbauera do badań materiałów amorficznych.

Zastosowanie efektu Mössbauera do badań gleb w kontekście zanieczyszczeń przemysłowych.