Wydarzenia

12.022021

Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód. Najważniejszy w Europie kongres wodny rozpoczyna się w poniedziałek (online)

... >

Zobacz wszystkie wydarzenia

Zakłady

Wydawnictwa i biblioteka

Głównymi publikacjami są dwumiesięcznik Acta Geophysica oraz seria: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Biblioteka Instytutu dysponuje unikalną kolekcją materiałów i dokumentów z zakresu nauk o Ziemi i zapewnia dostęp do publikacji elektronicznych

                                                                                                                                                                         

więcej

Medal Instytutu Geofizyki PAN im. prof. Adama Dziewońskiego

Medal jest objęty honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest przyznawany przez Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN, osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Instytutu, po rekomendacji kandydatów przez  Kapitułę 

                                                                                                                                                          

więcej

Prowadzone projekty