ZP/09/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Odpowiedź na zapytania do SIWZ z dnia 20.05.2014 r.

Odpowiedź na zapytania do SIWZ z dnia 19.05.2014 r. wraz z informacją o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2015-01-15 13:12:38
Wprowadził: Anna Zdunek
Data udostępnienia: 2015-01-15 13:11:41
Zatwierdził: Tadeusz Latała

Prowadzone projekty

  • chihe